Lekce tři:HooDoo metody pro rozvoj síly mysli

28. dubna 2010 v 8:10 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
Bylo před dávným časem vyzkoušeno a bude vyzkoušeno v mnoha dalších stoletích které ještě
přijdou, že když věrně sloužíte HooDoo duchům, oni budou rozvíjet vaši mysl.Nyní prosím
rozumějte, jsou to duchové kteří dělají tuto práci pro vás, proto když je nepotřebujete nebo můžete
dělat tento rozvoj sil mysli na sobě sami, nebo když ta tajemství a metody rozvoje budou známy
lidem už mohou být učeny ve školách, nebo budete mít už nebo stále svou sílu nepotřebujete
Šťastné HooDoo. Protože to tak není a protože jen HooDoo duchové mohou dát to co je spirituální
-a rozvoj mysli je spirituální-- takže musíme přistoupit k dohodě s úžasnými duchy HooDoo,
abychom se zlepšovali (budovali) jako mentální mágové. Je zde množství metod pro rozvoj mysli,
které jsou oblíbené Duchy Šťastného HooDoo. Toto jsou metody které jsou založené na cestách ve
kterých duchové řídili rozvoj lidské síly mysli v minulosti.Všechny z mocných myslí byly v
minulosti schopny získat svůj rozvoj mysli od duchů, protože vytvořily dohodu s duchy a žili v
podmínkách ttéto dohody. Ve šťastném HooDoo vás duchové vylučují z života v podmínkách vaší
dohody a to je základ jejich služby vám s dobrým šťestím a zalíbením.V odvíjející se rozvoji mysli
je tehdy dáno mysli více síly od duchů HooDoo.Jinak řečeno, přicházají a dávají studentům dar síly
substance mysli. Tato síla mysli nebo mentální energie nebo substance pochází ze světa duchů, kde
je mysl vše. Úplný svět je zde jedna z myslí. Je to velmi mocný svět kam naše mysli, duše a
duchové jdou po smrti.V tomto světě není nic fyzické protože kompletně vše je myšlenka a
myšlenková energie. To je to místo odkud síly mysli pocházejí aby pomohly našim myslím být více
rozvinuté a více mocné.Myšlenka je pro tento svět co jsou pro ten náš sluneční svit, čerstvý vzduch
a voda. Máme mnoho metod na pomoc našemu fyzickému tělu k rozvíjení a posilování, ale v
tamtom světě myšlenek vše co je potřeba je energie myšlenek protože protože pro tento svět je
myšlenka jediné existující. Tak duchové přinášejí k nám tuto sílu nebo myšlenkovou energii(energii
mysli) a ta nám pomáhá k rozvíjení a stávání se více schopnými pracovat s nimi, komunikovat s
nimi a rozumět jim. To je to proč je rozvoj síly mysli aktuální. Nyní zde máme čtyři metody které
ve Šťastném HooDoo uznáváme pro rozvoj mysli. Tyto všechny metody jsou úspěšný a mohou být
užívány každým studenten Šťastného HooDoo. Tyto metody jsou velmi jednoduché a mohou být
dělány velmi prostě pro váš užitek. Tyto metody jsou nazývány: 1.Metoda snové-síly rozvoje mysli
2.Metoda HooDoo duchovní modlitby pro rozvoj mysli 3.Metoda Svatého Domu pro rozvoj mysli
4.Metoda stínové látky pro rozvoj mysli Pro efektivitu je důležité kombinovat metody a k užití
všech těchto čtyř úžasných metod mít platné základy.Například, v Hoodoo a Voodoo chrámových
školách, jako je má vlastní, učíme studenty používat všechny čtyři metody rozvoje každý
den.Říkáme že,pro dělání každého metody je určitý čas, kdy je prováděna a oni si mohou vzít
výhodu z těchto časů. Metoda snové síly je užívána v noci když student spí, ale předtím než jde do
postele, udělá metodu stínové látky, vemné místnosti, kde jen černá nebo modrá žárovka vytváří
nějaký druh stínu a temné směsi.Tehdy student použije hlubokou meditaci, která je skutečný typ
meditace který vede ke spánku která je udělána když je tělo osvobozeno od všech starostí a
připraveno pro spirituální rozvoj.Modlitební metoda může být užita během dne, pro ní je možné
získat spirituální energii modlícím se kdykoliv a na jakémkoli místě. Metoda Svatého Domu je
projekce mysli kdy pošlete svou mysl na místo duchů v jakýkoliv čas a na jakémkoli místě.Je to
metoda rozvoje citu přítomnosti duchů v telepatii a a mentálním mediumistictví.Kvůli tomuto
důvodu je tato metoda velmi praktická. Všechny tyto metody používám každý den.Jsou tak
jednoduché a tak zřejmé takže jich může užít kdokoliv s největším výsledky.Ve šťastném Hoodoo je
pro nás důležité rozumět že duchové tohle dělají to tak snadno jak jen je rozvíjení sil mysli pro vás
jen možné. Oni odešli ze své cesty, aby udělali rozvíjení sil tak úžasné a tak vyhovující jak jen je to
možné.Protože ve Šťastném Hoodoo je důraz na výsledek a zdar.To je proč my zkoušíme dělat vše
tak úplně a tak jednoduše jak my můžeme, tak tehdy mohou duchové přijít k vám a pomoci vám a
vy můžete mít užitek rychle a snadno. Nyní budeme hovořit o cestách k použití těchto čtyř metod
které jsou popsány duchy pro pomoc vám při rozvoji síly mysli tak že můžete vědět více a více s
duchy. Nejprve vám něco povím o metodě modliteb a metodě Svatého Domu.
Modlitba a Svatý dům Hoodoo duchů
Nyní přicházíme k tomu co já nazývám formou rituální modlitby na koncích lekce jedna a lekce
dvě.Nyní chci říct že Modlitební metoda rozvoje síly mysli je velmi jednoduchá a je to právě toto:
Vezmete si volno od toho co děláte nebo čehokoliv co budete dělat a co je automatické a co
nevyžaduje mentální pozornost .Pak budete soustředit svou pozornost na duchy a budete k nim
mluvit v tichých myšlenkách a sladit myšlenky k tomu jak budou odpovídat.Sladění vaší mysli
jednoduše znamená naslouchat tomu co přichází od duchů poté co jste udělali kontakt skrze tiché
myšlenky.To je základ všech modliteb ve všech světových náboženstvích.Avšak, protože je to tak
jednoduché mnoho lidí to nepotřebuje dělat.Na druhou stranu, mnoho lidí tvoří kontakt s duchy
stále skrze tiché myšlení a positivní stav naladění během celého času nebo po většinu svého času.Je
to tak jednoduché, protože to znamená jen že směřujete svou pozornost namířenou hlavně
namířenou směrem k duchům a bohů, kteří jsou hlavními duchy, šťastného Hoodoo. V tomto
smyslu, tehdy, je student vždy schopný dostat od duchů zpět energii mysli, protože je s nimi sladěný
stále.Tato úžasná metoda je skutečně praktická pro každodeně pracující osobu nebo pro někoho kdo
dělá hodně mentální práce.Na druhé straně, velcí silní černoši, kteří těžce pracovali na plantážích
francouzů ve staré Luisianě používali k zaměstnání svých myslí hlavně tuto metodu a tak objevili
telepatii a mentální mediumistictví, protože byli nuceni konat ryze fyzickou práci a jejich mysli
byly volné pro snadné rozšiřování těchto sil skrze tiché myšlení. I metodě modlitby pouze
nasměrujete sebe v myšlení k duchům, na druhé straně metoda Svatého Domu je odlišná ve smyslu,
protože je více komplikovaná.Tato metoda dělá použití sil mysli a představivosti k cestě do domova
duchů ve světě mysli.Zde je mysl krmena, oděna, ubytována a učena duchy.Aby sem mysl získala
představivost je použito ku pomoci mysli jako prostředku vizualizace nebo sledování okem mysli
vnitřních světů a toho jako co jsou. Ve šťastném Hoodoo je důležité použít mysl a představivost
dohromady.Ve všech typech Voudoo si musíte představovat scény vnitřních plání kde se věci
udávají. To znamená že byste měl použít mnoho denního(bdělého) snění a používání mysli v
kreativním přestavivosti.Když jdete do Svatého Domu Duchů co se uděje je že duchové vám
injektují do vaší duše a ducha myšlenkovou energii jejich světa.Toto znamená že vám budou
schopni dát více a více a tak často jak často jen je přijdete navštívit. Někdy je používána výlučně
tato metoda a je známa jako metoda dělání duchovních návštěv.Může být používána jako metoda
modlitby když je osoba dostatečně vycvičena. Já osobně používám tuto metodu během dne s
metodou modlitby.Když mám hodně volného času, použiji metodu Navštívení Svatého Domu, když
je můj čas omezený použiji namísto toho modlitební metodu. Následující metoda je kombinací
dvou metod.Jedna metoda připravuje na zbývající metodu, jako metoda modlitby může být použita
pro přípravu na metodu Navštívení Svatého Domu.Tyto dvě metody o kterých se bude dále hovořit
jsou velmi mocné a velmi esoterické mohou být používány pouze osobou která se cítí dost silná ve
Šťastném Hoodoo k uchopení sil které k ní přicházejí z neznámého světa. Snová síla a Stínová látka
Metoda rozšiřování mysli známá jako síla snů je velmi jednoduchá, také.To znamená že když spíte
Hoodoo duchové přijdou za vámi a vezmou vám ve vašich snech do jejich škol a chrámů a pak vás
naučí být schopen připomenout si co se vám stalo a co jste se naučil.Můžete si vzít chvíli k ukonání
toho, takže student Hoodoo obvykle udělá hlubokou meditaci nebo mentaci světla, nebo tiché
přemýšlení, cvičení k připomenutí co se stalo a co jste se naučil.Tehdy si student udělá poznámky
toho co se naučil a použije to jako základ pro budoucí studium.Hoodoo student se zkouší dostat do
své třídy síly snů každou noc, kdy může.Pro tento důvod spánek je velmi důležitou věcí pro
studenta šťastného Hoodoo.Následující metoda může být rozuměna jako příprava pro ní. Stínová
látka je stará idea Hoodoo, která sahá zpět k jeskynímu člověku.Tehdy se stal člověk fascinováným
svým stínem a jeho magickou silou.Stínová látka je substance stínů a je vysoce magická a může být
použito k rozšiřování síly mysli.Toto je cesta na které to pracuje.Položíte se v temné místnosti kde
předtím zapálíte jednu svíčku, nebo moderé světlo nebo černé světlo.Toto je k vytvoření hodně
stínové látky.Tehdy student ze sebe sundá veškeré své oblečení a dá si koupel ve vodě a dá sobě
stínovou koupel.To znamená že se svými prsty budete posouvat své dlaně po povrchu celého těla
tak blízko k povrchu kůže jak můžete bez dotýkání se kůže. "Omyjete" své tělo silou stínové látky a
když toto děláte duchové vám dají více a více síly.
Oni stojí v pozadí a krmí mentálními energiemi do stínové látky které vy používáte.Je to podobné
jako když si potřebujete dát koupel a někdo stojí v pozadí a aby vám držel kus mýdla. Duchové drží
mentální energii pro vás a proto se stáváte více a více silnými. Každým tahem dlaní oni dávají do
stínové látky mezi vašimi prsty více a více energie mysli. Toto je důležité a je dobré rozumět že
tento proces je užitečný také v léčení protože pracujeme s energiemi vitality z duchovního světa
mysli a energie vitality se stávají stále více energiemi našeho vlastního rostoucího zdraví. V
Kreolských zemích a částech světa se každý koupe předtím než jde do postele a jednou ráno když
vstává.To je ku ochraně zdraví těla od špatných vlivů a nečistot.Kreolští Hoodooisté kteří jsou
skutečně poctiví ve svém magickém a mentálním rozšiřování tak činí. Dávají si dobrou koupel se
Stínovou látkou každý večer před cestou do postele, kde použijí metodu Snové síly.To, metoda
Stínové látky je skutečně přípravou pro metodu snové síly učení se více a více o duších a jejich
úžnasném světě vědomí a esoterických znalostí. Je důležité provozovat tyto metody tak tehdy může
student zvyšovat své mentální rozšiřování a sílu mysli.Duchové nám dávají tyto úžasné metody
zdokonalení a my jsme jimi žádáni jednoduše abychom je podrobili zkoušce a tehdy se staneme
více a více přesvědčeni že to je hrozivá cesta k postupu ve světě duchovních znalostí, síly a vědomí
protože toto je vlastní cesta duchů. Naučíte se udělat více a více s těmito jednoduchými
metodami.Duchové vás chtějí vycvičit v těchto metodách a zvětšit vaše schopnosti ve Šťastném
Hoodoo.Tyto čtyři metody,tedy, jsou základem pro mnoho ostatních technik která vás naučíme.Ale
tyto jsou základem jak se učit přímo od bohů Voodoo a duchů Hoodoo.Toto je metoda kterou
nazýváme cestou duchů a je to cesta od startu do cíle.Proč jí nezkusíte, tak se můžete stát velkým
Šťastným Hoodooistou.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 constant constant | E-mail | 4. dubna 2011 v 21:43 | Reagovat

Chýbajú ti dve lekcie???

2 Kojot Kojot | Web | 17. dubna 2011 v 3:30 | Reagovat

Nabízím fungl nový překlad i s komentáři a vysvtlivkami. Věřím, že bude užitečnější, než to, co je zde prezentováno:
http://kojot.bloguje.cz/hoodoo.pdf

3 Jack Willsmith Jack Willsmith | E-mail | 17. března 2015 v 3:23 | Reagovat

GREAT OKPA !!! Vy jste to udělali znovu, jsi mi ukázal své pravomoci, které jsem slyšeli od různých lidí, ale teď mluvím ze zkušenosti, Dr okpa jste největší kouzlo kolečko, které jsem věřil, že se stávající, protože jsi přivezl mým milencem, který nechal mě od 2011 do 24 hodin, pane vy jste největší, díky za vaši skvělou práci v mém životě, a já budu žít, aby si tě, protože jsi vykouzlí úsměv na tváři, že učiní můj sen, aby se do minulosti, děkuji jednou znovu pane. Moji přátelé, kteří tam potřebuje pomoc, budu rad vám kontaktovat dr okpa o pomoc, protože on je skvělý člověk, který everliving, tady je dr okpa E-mail: okpatempleofsolution@gmail.com nebo mobilní číslo +2348056563186.

Jack Will Smith z USA ..

4 Terry Brown Terry Brown | E-mail | 23. listopadu 2015 v 13:14 | Reagovat

I'm Terry Brown from New York (USA). I am 57 years of age I got married before 27 years. 11 years my wife die and I was alone. I am running a software company so in my office there was a Divorcee woman approx 35 years old, after my wife death she came closer to me and slowly we started an affair she is very pretty and beautiful and I really love her as I used to love my wife she also loves me as her husband we were living together at my home from last six months everything was going on very good I was very happy but before two months she started ignoring me and she left my home and whenever I call her she gives me an excuse and finally before 25 days she said to me that she can’t do it further she does not love me I was shocked what happened my heart was broken and literally I cried too much on that day I was mad nothing was right I tried to convinced her a lot but everything was useless, I can’t describe my situation but by chance I got the help of Dr.Ogudugu, on internet as I have told you I am owner on a software company so I didn’t believe at starting but I did not have any option so I talked to Dr.Ogudugu he gave me 48 Hours time to complete my work and he said that she will come back herself,it happened as he claimed I am very grateful to Dr.Ogudugu we are now happy as ever before,Dr.Ogudugu make her know how much we are meet to be together. If you are there having any problems in your relationship...you have to hurry up and get it touch with Dr.Ogudugu is there to help you(GREATOGUDUGU@GMAIL.COM tel: +2348057266712) i am so happy to share these my testimony with you.

5 Leslie Tan Leslie Tan | E-mail | 7. ledna 2016 v 15:03 | Reagovat

I want to let the world know about Dr Malawi Racum the Great spell caster that brought back my husband to me when i thought all hope was lost. I was pregnant when my husband left me for another Lady. Dr Malawi Racum used his powerful spell to put a smile on my face by bringing back my man with his spell, at first i thought i was dreaming when my husband came back to me on his knees begging me to forgive him and i accepted him back into my life and ever since then he loves me more than i ever expected so i made a vow to my self that i will let the World know about Dr Malawi Racum because he is a God on earth. Do you have problems in your relationship? have your partner broke up with you and you still love and want him back? Do you have problem with your finance? contact Dr Malawi Racum today for i give you 100% guarantee that he will help you just as he helped me. Email: spellofsolutiontemple@outlook.com. Leslie Tan from USA

6 Won Won | E-mail | 4. června 2016 v 3:56 | Reagovat

Trust me i was lucky to have gotten these details greatogudugu@gmail.com online which belong to a powerful spell caster called Dr.Ogudugu, My relationship was not in good mood because in recent times i kept seeing myself having problems with my lover. Things eventually got out of hand when my lover opened up to me that she has decided to move on because she has some one else in her life and that was how my relationship was broken until i saw this powerful spell caster contact information on the internet and he was able to restore my relationship by getting my lover back to me.

HELP ME THANK DR.OGUDUGU, HIS TESTED AND TRUSTED SPELL CASTER.

7 BrandonAborp BrandonAborp | E-mail | 17. října 2017 v 19:12 | Reagovat

Jjerwkoqm
Интернет магазин <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>женские кошельки</a> в сити парк град, Хочу купить в интернет магазине стильные <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>женские кошельки</a> 2017 фото

8 Richardmor Richardmor | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 1:04 | Reagovat

Doctors have many challenges to face as they are perennially surrounded by patients, diseases, hospital duties and over-extended or odd shift timings. Universally, doctor is considered to be a noble profession and respectable one at that, but a doctor also has to work under immense pressures, emotional strains and other physical challenges.

A regular physician like most of us at some point face will have to deal with personal situations such as important family affairs, family holidays, sickness or pregnancy that may force them to abandon medical duties. At the same time, a hospital or a healthcare facility is also constantly faced with emergency situations that demand all hands on deck round-the-clock. Therefore, every hospital, clinic or nursing home is compelled to hire locum tenens or substitute doctor in order to keep the staffing under control at all times.

In fact, locum doctors are the most valuable asset for the medical community because they provide quality medical care and act as a helping-hand in emergency situations when the medical facilities need them the most.

Unlike regular or permanent doctors, locum doctor jobs are also ideal career options for medical interns and graduates because they offer a wide array of medical exposure in varied medical specialties, work cultures and healthcare systems. Locum jobs are challenging and flexible, thus an increasing number of medical professionals have benefitted from these jobs, so whether one is looking for a family physicians position or in a hospital or in a clinic, locum jobs for doctors are available at all levels and in different healthcare systems.

In addition, being a locum doctor gives a medical professional the control over their working hours, location of work and choice of area of specialisation. Technically, locum positions are not restricted to general physicians but they are also extended to other fields of medical specialisations such as cardiology, neurology and many more.

Travelling can be an integral part of locum jobs, and these distinctive features are a boon for many dedicated medical professionals who are eager to expand their medical careers with loads of multi-cultural medical experiences. The fact that locum agencies in the UK recruit tens of thousands of locums from across the globe in various NHS hospitals, private clinics, nursing homes and other public hospitals speaks volume of the popularity of locum jobs.

Locating or getting a locum tenens job is a simple task as long as you are registered with one of the many reputable locum agencies. These agencies act as the middle man between locum tenens and medical facilities, and they also look after all the details pertaining to travel for locum tenens, accommodation and the nature of locum work.

Thus, maintaining a healthy locum doctor-agency relationship benefits both the parties, and it also increases the probability of getting recommendable employment opportunities and businesses or vice-versa.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama