Lekce šest:Dobrá posedlost úspěchem versus Špatná posedlost neúspěchem

28. dubna 2010 v 8:47 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
Skutečný šťastný Hoodooista je posedlý. Každý na světě má buď dobré štěstí nebo špatné štěstí.To znamená že je posedlý buď dobrými duchy nebo jsou pod kouzlem negativních vlivů.Žádní zlí duchové nejsou, protože všichni v duchovním světě jsou velmi dobří.Avšak mnoho negativních vlivů bylo vytvořeno v průběhu let mnoha druhy špatných myšlenek a jako výsledek tohoto tvoření během let někteří lidé zcela postrádají dobré duchy, jsou pod kouzlem negativních vlivů.Když v běžném životě říkáme:"On/Ona je bez dobrých duchů"vlastně tím myslíme že on/ona nemá dost nebo žádné dobré duchy v sobě k tomu aby je učinili skutečně šťastnými a plnými síly.Tomuto problému čelí příliš mnoho lidí, takže jsme ve Šťastném Hoodoo objevili cesty spravování tohoto problému postrádání duchů. Nyní říkáme že je osoba posedlá když je v ní nějaký duch k jejímu prospěchu.Duchové mohou být buď v mysli nebo v těle.Takže velmi chytří nebo rychle myslící lidé mají mnoho duchů ve své mysli a mozku, takže mohou myslet rychle a jedoduše.Velký milovník jenž má mnoho úspěchu s ženami, bude mít mnoho duchů ve své přirozenosti a ve svém těle které dělá práci jeho přirozenosti. Úspěšný prodejce bude mít mnoho duchů ve svém hlase a hlavě, takže je zde vždy síla která přiměje a upoutá ke koupi lidi k nákupu od něj.Jinými slovy, když půjdete zjistíte že úspěšné osoby nějak přilákaly duchy do své bytosti.To je to proč jsou posedlí dobrým štěstím. Teď, ti co nejsou úspěšní jsou pod kouzlem toho co já nazývám špatná posedlost nebo negativní vliv, což znamená být neúspěšný.Ve Šťastném Hoodoo nevěříme v posedlost ďáblem, ale věříme že osoba může být pod vlivem negativního kouzla způsobeného jejím vlastním nedostatkem dobrých duchů. Protože když něčeho nemáte dost tak buď děláte něco pro získání něčeho více až nedostatek překonáte, nebo neděláte nic dobře a dostáváte se více a více pod negativní vlivy špatného štěstí a negativních sil.To znamená že se můžete rozhodnout kterou cestou se dáte.Teď, pouze vy můžete udělat toto rozhodnutí.Řekl jsem vám že duchové Šťastného Hoodoo vám chtějí pomoct a oni se skutečně chtějí dostat do vaší bytosti a pomoci vám skrze posedlost.Avšak jsou zde lidé kteří jsou natolik hloupí že chtějí duchy držet mimo, takže jsou neustále pod kouzly negativních vlivů zmatení, ignorance, chudoby a hlouposti a postrádání síly vůle. Tito lidé jak já říkám skutečně vážně potřebují pomoct, ale zavírají dveře před tváří pomoci kterou jim duchové mohou dát.Můžeme se zeptat proč to dělají.Ta odpověď je velmi jednoduchá a je tím proč píšeme tento kurz.Základem odhánění síl Šťastného Hoodoo a preferování těch negativních je protože oni nevědí jak se zbavit špatné posedlosti pro neúspěch a nahradit jí dobrou posedlostí úspěchu.To co teď udělám je že vám povím jak jednoduché to je zbavit se negativních vlivů.
Naše Tajná Africká Modlitba pro Mocný Úspěch O mnoho let dříve, ve skutečnosti o mnoho set let dříve, v Africe, kněz víry Hoodoo objevil klíč k veškerému úspěchu v dobré posedlosti.Jednoho dne se modlil za dobré štěstí a podíval se dolů a uviděl jak hůl píše zprávu do země.Zpráva byla úžasná a skutečně velice mocná magická modlitba, která byla schraňována po mnoho let.Je to velice jednoduchá modlitba a to co udělá je že vyčistí vaše tělo a mysl od negativních a špatných posedlostí otevře vás pro dobré pozváním sil Šťastného Hoodoo do vašeho těla.Tuto modlitbu můžete použít pro pomoc ostatním kteří mají nedostatek dobrých duchů a můžete jí také použít kdykoliv když pocítíte že poklesáváte ve své síle. Mohli jste udělat něco co drželo dobré duchy mimo váš život a nyní je potřebujete aby přišli a vedli vás správným směrem.Tuto modlitbu můžete použít kdykoliv chcete a přinese něco dobrého, protože je to volná modlitba a nemusí být používána za zvláštních okolností a ve zvláštním čase.Tato modlitba shrnuje to nejlepší ze starého učení a spisů ve kterých se užívá to nejopravdovější a nejlepší ze sil Šťastného Hoodoo na světě.
Volná modlitba pro Hoodoo Štěstí Tato modlitba je následující:Jako první řeknete sobě a můžete to říct sobě nebo někomu jinému,"Já nechci špatnou posedlost pro něúspěch, Já chci dobrou posedlost pro úspěch".Pak začnete jednoduchou, volnou modlitbu tak jak následuje, myslet nebo pronášet s neoblomným a co nejsilnějším soustředěním síly vůle jak jen může být.Takže teď řeknete nebo myslete:
NEGATIVNÍ SÍLY PRYČ! NEŠTĚSTÍ ODEJDI!
 Pronesením této modlitby jste uskutečnili exorcismus nebo podnět k vyčištění vašeho těla a mysli od špatných vlivů odvedením jich pryč.Toto je léčení očištěním těla a mysli od jakékoliv zlé přítomnosti.Nyní přivedeme dobré síly k naplnění každé části, takže získáte dobrou posedlost pro úspěch.To znamená že nyní řeknete nebo budete myslet:
 POSITIVNÍ SÍLY DOVNITŘ!
DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO BUĎTE VŠUDE V MÉM TĚLE!
DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO NAPLŇTE MOU MYSL MOCNÝM ÚSPĚCHEM!
Toto je vaše mocné Voudoo prohlášení založené na přivolání Svatých Duchů Šťastného Hoodoo, takže jste naplnění "po okraj" dobrými vlivy mocnými energiemi pro váš úspěch.

Jak to pomohlo mnohým
Tato metoda je tak jednoduchá, takže byla používána v Africe, na Haity, v Jižní Americe a v
Západních Indiích po mnoho let a vyučována Hou'gany a Bokory jako nejlepší a nejrychlejší
prostředek léčení jakéhokoliv problému.Ve způsobu je to klíč k veškerému léčení stejně jako je to
nejlepší ze sebeléčebných metod.Zde jsou některé příklady.
Muž se právě oženil s velice krásnou ženou, ale v zápětí zklamaně zjistil že je neschopný plné
funkce jako její manžel a muž, takže nebyl schopen fyzické lásky s ní.Přišel za kouzelníkem a který případ diagnostikoval jako telepaticky způsobený nedostatek síly.Bylo to způsobené velmi
závistivým čarodějem, který chtěl držet muže a ženu od sebe takže by mohl mít vstahy s oběma z nich a poté je použít své magické schopnosti ovládání lidí.Kouzelník poskytl okamžitou léčbu a
exorcisoval negativní vliv postrádání síly a naplnil jej množstvím dobrých duchů pro štěstí v lásce a sex.Přišel zpátky za svou ženou a nyní po deseti letech velmi šťastného manželství s množstvím uspokojení v lásce a sexu mají spolu osm skvělých synů a tři dcery.Metoda léčení byla ta samá jako jsem podal, až na to že jí mág udělal tiše a pro muže který za ním přišel.Jak provedl toto léčení?Vyměnil slovo JEHO za slovo MOJE v modlitbě a položil svou ruku na mužovu hlavu když k němu pronášel v tichosti v myšlenkách tuto modlitbu.Muž mu zaplati $500 za toto léčení, protože to bylo tak mocné a muž jej nikdy znovu po tomto prvním léčení nepotřeboval.Také jeho obchody se staly více úspěšnými a nyní je tak bohatý že bude schopen poslat všechny na studia práv nebo medicíny.Tady je další případ jak to funguje.Byl zde muž, který měl mnoho peněz, ale každý den to bylo méně a méně, protože nemohl žádné peníze vydělat, tak je mohl pouze utratit bez možnosti nějakého úspěšného návratu.Přišel za duchovním šamanem ve svém městě.Šaman bezprostředně diagnostikoval problém jako vliv nedostatku přítoku peněz, což je odlišné od vlivu nedostatku peněz, protože tento muž měl mnoho peněz.Muž byl okamžitě vyléčen a šel domů aby zjistil že se mnoho z jeho investic vyplatilo takže se stal přes noc bohatším než byl toho ponurého rána, když šel za šamanem kvůli léčbě.Tento muž během dvou dnů zdvojnásobil své jmění a je nyní jedním z nejbohatších lidí v severní Indii, kde je mnoho bohatých lidí.
Nakonec, rád bych popsal použití této modlitby studentem hornictví v Brigetownu na
Barbadosu.Tento student chtěl získat čtyři věci.Chtěl získat dobrou práci a proto potřeboval auto.A také chtěl souhlas od půvabné mladé dívky aby si jej vzala.Nakonec, chtěl být přijmutý jako student advokacie v tomto městě na částečný úvazek.Napsal mi o tom a já jsem mu raději poslal modlitbu než mu dávat nepřítomné léčení, protože jsem chtěl aby měl zkušenost s používáním této modlitby, takže by mohl pomoci ostatním.Tak on dostal modlitbu a ten večer se posadil ke svému oltáři a zapálil svíčky, stejně jako to vy děláte ve Šťastném Hoodoo.Napsal na kousek papíru to co chtěl a koncentroval se na tyto čtyři přání po dobu několika minut.Potom řekl modlitbu.Sotvaže ukončil modlitbu tak někdo klepal na dveře.Rychle uklidil svíce a poděkoval duchům za svolení sloužit jim a šel ke dveřím.Byl to jeho kamarád který řekl:"Joe, můžeš používat mé auto po dva příští měsíce, když budu pryč.Pan H.chce abys jezdil z a do velkého města a dobře ti za to zaplatí, ale musíš začít zítra, v pondělí ráno".Poděkoval kamarádovi a řekl že to udělá přesně tak.Šel zpátky do svého pokoje a posadil se.Vzápětí se začal zvonit zvonek a tak se podíval ven a uviděl svou přítelkyni Clarissu, která od něj měla dopis.Ona řekla:Joe, tady je dopis pro tebe od velké advokacie, pošťák to nechal u tvých dveří.Zvedla jsem to, chci ti toho tolik říct."Pozval jí dále a když otevřek dopis přečetl že byl přijat jako každovečerní student práv na částečný úvazek, takže bude sám osobně jednou velkým právníkem.Nebyl zde žádný rozpor s jeho novou dobrou prací takže mohl získat zvláštní příjem z práce kterou bude dělat pro toho muže.Clarissa se na něj podívala s očima plnýma citů a jemně mu řekla:"Ano Joe, stanu se tvou ženou."To je to čemu já říkám nejúplnější a nejrychlejší zkouška dobrá posedlosti co byla zaznamenaná.Myslím si že je zde mnoho případů tohoto druhu, takže nemůže být žádných pochyb o síle dobré posedlosti.Já zde učím jenom to v těchto materiálech, ale mnoho je tak šťastných, takže když cítíte že to potřebujete pro sebe nebo někoho dalšíhom, jednoduše použijte tuto úžasnou jednoduchou modlitbu Šťastného Hoodoo, a tak odposedněte sebe od všech negativních vlivů a nahraďte je všemi dobrými duchy pro úžasný
úspěch, tím že řeknete:
NEGATIVNÍ SÍLY PRYČ!
ŠPATNÉ ŠTĚSTÍ ODEJDI!

POZITIVNÍ SÍLY DOVNITŘ
DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO BUĎTE VŠUDE V MÉM TĚLE!
DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO NAPLŇTE MOU MYSL MOCNÝM ÚSPĚCHEM!
Protože to pracuje v každý čas použijte to, jen čekejte a sledujte.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Eir Eir | E-mail | 2. září 2010 v 17:29 | Reagovat

Tato metoda je tak jednoduchá, takže byla používána v Africe, na Haity, v Jižní Americe a v
Západních Indiích po mnoho let a vyučována Hou'gany a Bokory jako nejlepší a nejrychlejší
prostředek léčení jakéhokoliv problému.

Haiti? West Indies=Karibik? Děkuji, že jste stáhl mé překlady. Nyní Vám zbývá ještě poslední věc... stáhnout tyto překlady a velmi lehce si osvěžit angličtinu. Nedělejte si prosím z ostudy kabát. Kult Černého hada by v České republice měl být pojat vzdělanými lidmi na úrovni.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama