Lekce sedm:Hoodoo tajemství pro získání šťastných čísel která vyhrávají

28. dubna 2010 v 9:04 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
Duchové nám pomáhají vyhrát když uzavíráme sázky.
Když si chce nějaká osoba vsadit a nebo když tato osoba chce získat určitá čísla která vyhrájí v hře nebo sportu, vše co musí udělat je jít za duchy Šťastného Hoodoo, a úspěch bude jeho.Je to velmi jednoduché, protože duchové nám davají svou přízeň, když jim nadále sloužíme, protože to je část obchodu který s nimi máme.Jak moc se přislibujeme sloužit jim a k práci pro ně, tím více dávají najevou svou přízeň vytvářením okolností a štěstí v souladu s našimi přáními.Takže nás mohou učinit více a více šťastnými, protože ovládají všechny události vzadu za scénami..
Nemyslete si že můžeme získat štěstí sami o sobě.My nemůžeme.Duchové samotní nám mohou
přinést štěstí a ve všech případech dělají vítězem toho koho chtějí aby byl vítězem.V každé události úspěchu v sázkách a hrách, přicházejí na scénu duchové a přizpůsobují skutečné takže aktuální výherce je tím dle jejich volby.Pro duchy je velmi jednoduché něco takového udělat, protože ovládají čas a prostor.Když mohou ovládat stavy vesmíru a času, mohou také ovládat cokoliv co se odehrává uvnitř vesmíru a času.Dobře, my tedy víme že se vše nachází ve vesmíru a času, a to co duchové dělají je že zaranžují věci tak aby se události staly tak jak chtějí.Jsou tak mocní že mohou určit okolnosti pro jakoukoliv událost která se uděje a nikdo nemůže být žádným způsobem moudřejší když něco provádějí protože oni konají za scénami čehokoliv co dělájí.To je, oni pracují na neviditelné straně přírody a vytvářejí všechny věci tak jak chtějí aby se staly.Takže duchové ovládají vše.Nyní, duchové vědí že chceme vyhrát když uzavíráme sázky a když jdeme na závody chtějí abychom vybrali šťastná čísla která přijedou jako první nebo dále v předu.Takže oni pracují cestou ve které nám dají vědět která čísla budou šťastná a to jsou ty které vsadíme pokud se skutečně chceme stát vítězi a nikdy být znovu poražení.Tato metoda je velmi jednoduchá a v první řadě od nás vyžaduje naši skutečnou touhu být vítězi.Jako další vyžaduje abychom použili věšteckou metodu k dozvědění se od duchů která čísla jsou správná pro které jízdy nebo hry.Abyste se dostali do správného rozpoložení použijte svůj stůl a svíčky, uklidněte se a připravte se získat sdělení od duchů.Pamatujte že jsou ochotní vám pomoci, tehdy když s nimi uskutečníte kontakt.Jako další věc začnete provádět věštbu duchů šťastných čísel, která je jednoduchým systémem pro uskutečnění kontaktu s neviditelnými.

Věštba Duchů pro Získání Šťastných Čísel
Vězměte prostý pár kostek a řekněte duchům že chcete aby tento pár kostek sloužil jako váš nástroj komunikace s duchovním světem.Potom požehnejte pár kostek s následující modlitbou k duchům Šťastného Hoodoo:
DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO POŠLETE SVOU SÍLU DO TOHOTO PÁRU KOSTEK
TAKŽE BUDU SCHOPEN VĚDĚT ŽE SE MNOU KOMUNIKUJETE SKRZE TOTO MÉDIUM.
Nyní jste určili pár kostek pouze pro toto speciální užití, nemůžete je použít pro cokoliv dalšího,
protože jsou posvátné.Nemohou být užívány žádným jiným způsobem, než k tomu aby do nich
vstoupili duchové a mluvili skrze.Když budete chtít použít je jiným způsobem a nebo je použijete jiným způsobem, způsobíte že síla opustí kostky a potom budete muset udělat kostky znovu magické.Tak, pamatujte držet kostky na oltáři vyjímečným způsobem a nikdy je nepoužívejte pro něco pro co nebyly určeny.To je velmi důležité chcete-li si udržet sílu duchů ve svém životě, musíte tyto zvláštní předměty uchovávat v tajnosti.Nesmí být použity žádným jiným způsobem jen pro spirituální určení pro které byly zasvěceny duchům.V jakékoliv jízdě nebo jakékoliv sledu sázek jsou obvykle hlavní sekvence a vedlejší sekvence čísel.Pro příklad, máte první jízdu, druhou, třetí, čtvrtou atd.Ale také máte koně číslo jedna, dvě, tři, čtyři a tak dál.Někdy mají rozdílná čísla, ale brzy zjistíte že jsou to obvykle mezi 2 a 12ti.Tak to znamená že se budete ptát duchů na dvě skupiny čísel, půjde o číslo jízdy a číslo koně v jednotlivé jízdě.Mějte tohle na mysli, protože je to precizní věda sázení na dostihy a nemůže být užíta pokud nechcete věnovat dostatek času a úsilí získávání čísel od duchů s péčí.Nyní mějte na mysli to že budete žádat duchy o dvě řady čísel.Tato čísla se budou vstahovat k jízdě kterou hodláte navštívit, protože použijete získaná šťastná čísla na jakoukoliv skupinu jízd a duchové potom budou ovládat události tak jak to podmiňuje úspěch ve vítězství se šťastnými čísly která držíte.Pak se pomodlíte k duchům a požádáte je o čísla závodů na vsazení.Použijte jen jednu kostku, abyste viděli zda padne číslo jedna.Když se tak nestane, tehdy použijete dvojici kostek, protože duchové nechtějí aby bylo vsazeno v prvním závodě, protože tomu tak je během první jízdy kdy duchové převezmou a zářídí události v souladu s jejich plánem na vítězství.Řekněme že jste hodili kostku na oltář a padlo číslo tři.To znamená že nebudete sázet v první jízdě, protože chtějí zrušit veškeré podvody ve hře vytvořené nějakým lumpem nebo manažerem co si myslí že mohou ovládat hru a změněním událostí se stanete šťastným a gembleři kteří zfixlovali hru nešťastnými.Pamatujte že duchové nemají rádi nepoctivé lidi a zabijí je pokud se dostanou na stezku duchů.Ale duchové vždy budou pomáhat ryzím a čestným lidem protože oni jsou na jejich straně a pod jejich ochranou.Tak během první jízdy duchové obvykle převezmou řízení a provoz závodní dráhy z důvodu času závodů.Dalším hozením páru kostek získáte ostatní čísla, tak řekněme že padlo tři a tři, to dělá šest, takže máte šestý závod.Při dalším hodu padne dvě a pět;to znamená sedmý závod.Při dalším hodu padne jednička a dvojka, to znamená že duchové vám chtějí dát dvě šťastná čísla pro třetí jízdu.To se stává poměrně často, tak buďte připravení akceptovat myšlenku podání dvou sázek ve třetí jízdě.Poté co jste získali tabuli zamýšlených závodů, máte tři, šest, sedm a tři.Teď budete chtít získat čísla koní pro každý závod.Mohu dodat, že můžete získat šťastná čísla na všechny závody, ale měli byste vzít to co vám duchové dají, a ne vždy podají sázky na všechny závody, jenom co vám pošlou.Chtějí odpočívat a nebo chtějí abyste si dali přestávku při některých závodech.Teď pro získání čísel koní, znovu hoďte kostkami. K získání čísel koní pro každou jízdu budete muset hodit kostkami na získání šťastných čísel v jednom ze dvou způsobů.Hodíte kostkami, například, a získáte jedna a jedna.To může být jak 11 tak dva.Dobře, v závodě se nemusí objevit obě čísla jak jedenáct tak dvě, tak vsaďte na to co se objeví.První závod ve kterém budete sázet je tři, můžete sázet na jedenáctku a dvojku, ale pokud se 11 neobjeví vsaďte na dvojku.Hodíte znovu a získáte jedna a pět, nebo 15.To může být v jízdě číslo šest jak 15 tak i šest, ale obě se neobjeví, vsaďte na to které se objeví.Dalším hodem získáte tři a dva.Dobře, to musí znamenat pět, protože 32 se nikdy neobjevuje jako číslo psa a nebo koně v závodech.Nakonec hodíte a získáte dvě a čtyři.Dobře 24 je nevhodné, takže duchové mysleli šest.Takže ve třetí jízdě budete sázet na 11 a dva, pokud se obě objeví, a šest, takže rozdělíte svou sázku dvěma a nebo třemi cestami. Takže nyní máte tabulku šťastných čísel a potom se podívejte do dostihových zpráv abyste zjistili které číslo poběží v kterém závodě.Položte svou tabulku čísel na oltář a požádejte duchy aby vám přinesli štěstí v závodě který se bude odehrávat na specifickém místě a ve specifický čas a na který plánujete jít a uskutečnit malé sázky, ale sázky které chcete vyhrát.Duchové nemají rádi velké sázkaře, protože se určití lidé stávají posedlými sázkařstvím a gamblingem.Oni způsobí neúspěch pokud se vrhnete do gamblingu.Ale ryzímu a čestnému muži který dělá malé sázky, dají svůj úspěch, pokud je jim věrný a pokud používá peníze na dobré účely.Poté co jste vzali svou tabulku napsanou a položenou na stole a nebo oltáři,potom poděkujete duchům hluboko ve své duši.Potom vám pošlou do vašeho života síly úspěchu k použití těchto čísel která vyhrávají aby vám přinesla do vašeho života energie úspěchu.Nezapomeňte porovnat tabulku kterou máte s tím co poběží na dostizích ten den.Ve skutečnosti, můžete sledovat závody několik dnů pomocí novin, abyste viděli zda-li děláte dobře v získávání šťastných čísel která vyhrávají.Pamatujte že na čísla nemůže být pomýšleno jako na končicí u nich samých, ale pouze jako na cesty na nichž nám duchové ukazují svou sílu.Například, ačkoliv jsem poradil mnoha lidem jak vyhrát na dostizích, já osobně jsem nikdy nevsadil.Získal jsem své peníze pomocí magického užití energií contraite.Ale, nechte mě povědět vám o dámě která toho vydělala mnoho na dostizích.

Velký den Hoodooistky Lady Josephine na dostizích
Hoodooistka Lady Josephine je velmi mocné médium a spirituální rádce který se pokouší pomáhat
mnoha lidem.Protože ona pracuje pro druhé nevěnuje čas pro dělání věcí pro sebe.Velké věci pro
velké peníze se udály této velké mama lady která má srdce ze zlata velké jako celý svět.Přišla za
mnou pro magickou radu v souladu s Voudoo zákony a já ji spojil s duchy kteří stojí za uměním
sázení a gamblingu, stejně jako jsem to ukázal v této lekci.Dal jsem jí nějaká čísla závodů a některá čísla koní, ona šla pryč a uskutečnila velmi malé sázky, tak malé jak si jen dovedete představit, protože ona nebyla žádnou velkou hráčkou, ale potřebovala jen malou změnu pro
prázdniny.Duchové přišli a dali nám následující tabulku pro umisťování sázek.

ZÁVOD.................. ČÍSLO KONĚ
2..........................11 nebo 2
7...........................14 nebo 5
5 ...........................18 nebo 9
8..............................19 nebo 10
4 ............................. 21 nebo 3
8 znovu..................13 nebo 4 rozdělit sázky
7 znovu ..................12 nebo 3 rozdělit sázky
6 .............................23 nebo 5
9..............................23 nebo 5
8znovu......................16 nebo 7 rozdělit sázky
7znovu......................12 nebo 3 musí být velmi šťastné
7znovu.......................14 nebo 5 musí být velmi šťastné

Josephine vzala čísla která jí duchové skrze mě dali a uskutečnila malé sázky.Ale protože sedmá
jízda se zdála být velmi důležitou, ona vsadila na dva koně větší sázky, což byli aktuálně běžící tři a pět.Ona to udělala protože jak říkala cítila že na tamto závodě může skutečně zvítězit, samozřejmě jsem jí poradil že to může být jen iluze, a že nemusí vyhrát když vsadí větší sázky, že může vyhrát jen když vsadí menší sázky.Ona řekla že pokud vyhraje tak bude moci peníze použít k vytvoření spirituální práce a zaplatí dluhy svého kostela, jenž byl zasvěcen uctívání svatých duchů.Ukázalo se to být správné, a ona vyhrála v každém závodě na nějž vsadila a sázela jen tehdy pokud jí duchové dali čísla.Vyhrála mnoho peněz v sedmém závodě, protože cítila že duchové chtějí aby byla velmi šťastná.Tyto peníze použila k zaplacení nové střechy na svůj kostel a také pro zařízení oltáře a zaplacení skupiny dluhů bance která k ní nebyla příliš přátelská.Ukázalo se to být demonstrací úspěchu tohoto systému a ona použila tuto metodu jen jednou a krátce, ale vždy se skutečně dobrým úspěchem.Všimněte si že nesázela v prvním závodě a že odpočívala ve třetím závodě a po devátém závodě již nic nevsadila.Ten den se konalo 12 závodů, ale duchové nechtěli aby sázela v první, třetím, desátém, jedenáctem a dvánáctém.Ale chtěli aby sázela v těch ostatních což je to co také udělala.Tak její úspěch přišel přímo od duchů a to je to jak vyhrála mnoho úžasných peněz pro pomoc své práci a sobě samé.Tak následujte duchy a dělejte jen to co vám řeknou.Potom co skončíte se sázením, určitě poděkujte duchům na svém oltáři a rozsviťte své svíčky a dejte jim vědět že jste vděční za to co pro vás udělali.Nikdy nenechte nic jen tak uplynout bez toho abyste jim za to poděkovali a to může být velmi jednoduché, jako s pomocí té modlitby, s kterou já končím tuto lekci.

DĚKUJI VÁM DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO PRO TO CO JSTE MI PŘINESLI V
MINULOSTI, A ZA TO CO MI PŘINESETE V BUDOUCNOSTI.DĚKUJI VÁM, DĚKUJI VÁM,
DĚKUJI VÁM DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 homester homester | Web | 7. září 2016 v 19:42 | Reagovat

půjčky ze soukromých ostrava :-|

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama