Lekce pět:HooDoo “Contraite” cesty získávání velkých peněz

28. dubna 2010 v 8:30 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
Tajemství získávání velkých peněz do vaší kapsy jsou jedním ze základních zákonů Šťastného
Hoodoo.Pro tento zákon získávání peněz je základ na magické práci nižších elementálů země a
vody, na kterých je náš celý systém postaven.Chceme pro práci vodní a zemní duchy a elementály,protože drží ve své moci klíč ke všemu bohatství na světě.Peníze jsou drženy v kamenných bankách za železnými a ocelovými dveřmi a zaznamenány na kontrolovaných účtech a uzavřené za kamennými zdmi.Skryté poklady jsou hluboko v zemi, ukryté pod skálou, kamenem a půdou.Zlato je extrémně těžký kov, proto se skrývá v zemské kůře, to zakládá opěru síly elementálů velmi silně.Když přijde čas pro zlato k objevení na povrchu, najdeme jej v jezírkách vody, nebo se materializuje v některých horských potocích a nebo může být vyzvednuto z oceánského dna.Voda a Země spolupracují v celé magii peněz. Nejsilnější znamení
Ten kdo přijde ke kontrole nad penězi získává svou sílu ze zemských znamení Zodiacu, zvláště ze
Slunce v Býku, Paně a Kozorohu, která jsou místa bohatství.Měsíc, když je v těchto znameních, je
mocný když jsou jeho energie použity správně, zvláště v kombinaci se Sluncem v dalším znamení.
Voda je dobrá pro manifestaci bohatství, tak tedy Štír manifestuje skryté bohaství.Rak bude
manifestovat peníze uzamčené v systémech moci, institucích a komerce.Ryby budou manifestovat sílu stříbra které stojí za papírovými penězi.Měsíc ve vodních znameních slouží jako medium pro materializaci bohatství, tak tedy osoba se Sluncem v Kozorohu a Měsícem v Raku bude řídit jejho síly pro realizaci peněz ze sociálního bohatství, jako jsou banky, vlády, velké korporace a společnosti.Ne každý´, jakkoliv, je obdařen štěstím ve svých korporacích a společnostech.Ve skutečnosti, mnoho osob si přeje mít bohatství, ale je bez mocných náhod vedoucích k jeho uskutečnění.To je proč vám Šťastné Hoodoo může pomoct obstarat vám bohatství země a vody, když je to váš cíl, pokud myslíte že nemáte tato centra uvnitř sebe pro vaši práci.Z důvodu metod Šťastného Hoodoo, je to možné pro vás přijít do kontaktu s těmi samými duchy základních sil  bohatství a odnyň překonat všechny nedostatky a omezení kterým můžete čelit.Tajemství je přes prostředek kontraktu, nebo "Contraite" jak říkáme ve francouzštině, který je souhlas mezi vámi a duchy pro získávání bohatství výměnou za služby duchům."Contraite" je klíč ke skutečnému bohatství a je to metodou skrz kterou může být zlato a papírové peníze vaše a tehdy váš současný příjem peněz bude zvýšen mnohokrát.

"Contraite"
Jak jsme řekli, každý kontrakt je dohoda se specifickými podmínkami nebo částmi, které spojují k
dalším částem k dohodě a specifikům kterou jsou žádoucí.
Všechno co vás budeme učit je ve formě kontraktu, jako když jsme souhlasili se sloužením duchům výměnou za věci o které se snažíme.To je zákon dělání kontraktů s duchy je to něco co budeme dělat po celou dobu.Avšak zde přicházíme k novému významu kontraktu, od nyní budeme používat kontrakt jako magický instrument k získání toho co chceme.Předtím, budeme sloužit duchům a to splní podmínky kontraktu; nyní budeme mít podmínkami kontraktu generované mocné energie, takže nyní můžeme udělat konečné plány a realizovat co chceme získat ve směru blahobytu.Kontrakt se pro nás stává jak se můžeme naladit na svět duchů a podílet se na nekonečném zákonu doplnění, takže jsme schopni získat přesně co chceme.Tak, kontrakt je něco jako radio nebo televize, kde se rozhodujeme kterou stanici vybrat k získání velkých peněz.Kontrakt je magická dohoda mezi vámi a duchy.V tomto případě je to co uděláte přejděte svou mysl čemu rozumíte v dohodě s duchy.Ta má šestnáct článků nebo podmínek, které jsou částmi reflektujícími nebo zobrazujícími vaší práci s duchy a to jakým způsobem jste schopni získat velké
peníze.

"Vytyčování Contraite"
První ze všeho musíte udělat dva malé diagramy.První bude pro magické síly které používate,
budeme jej nazývat A.Další bude pro to co je potřeba, neboli B pro výsledky.Každý z těchto
diagramů bude mít osm částí, pro konečný počet 16ti částí.Každá jedna část bude očíslována, takže budete vědět přesně co a kam umístit uvnitř diagramů.Běžná struktura diagramů je jako následující a representuje živlové síly země a vody tak jak jsou užívány k získání velkých peněz.
1.Slunce v Kozorohu
5.Son-Pa
9.Získat zlato
13.Slunce v Raku
2.Slunce v Panně
6.Huna & Voudoo
10.Šťastné Stříbro
14.Slunce v Rybách
3.Slunce v Býku
7.Čarodějnictví
11.Získat tekuté nebo
fulidické peníze
15.Luna v Býku, Panně
a Kozorohu
4.Luna ve Štíru,
Rybách a Raku
8.Šamanismus
12.Získat investované
finance
16.Slunce ve Štíru
Nyní aby byl lépe vysvětlen tento systém energií, bych chtěl říct že čísla pět až osm odkazují k
prastarým Hoodoo energiím duchů tak jak se objevují ve světě dnes a tak jak se budou objevovat v budoucnosti.Takže když se koná setkání čarodějnic, když děláte tento kontrakt, část energií vytvořených jejich nadpřirozenými a zvláštními rituály bude přitažena vaším vlastním usílím a tím přidá na síle tomu co se snažíte udělat.Také, tyto síly (od pěti do osmi) jsou bohatými zdroji ryzího elementálního kontaktu a jsou asi v lidském světě nejlepším vyjádřením sil generovaných znameními zvěrokruhu od jedné do čtyř.Na závěř devět až 12 znázorňují to co chceme dostat, nebo to co má být získáno jako výsledek použití živlové magie.Třináct až 16 odkazují k magnetickým úrovním přitažlivosti které přitáhnou to v manifestaci nebo materializaci toho co chceme získat nebo manifestovat.Takže, devět až 16 získávají úsilí od jedné až k osmi, jejichž hlavní efekt je v této práci je získání velkých peněz.Nyní, nemohu dostatečně vyjádřit důležitost jednotlivých bodů tohoto kontraktu.Ty všechny pracují dohromady jako magický stroj a nebo počítač.Jejich významemm je uskutečnit naše přání, když uděláme něco opravdu mocného co se jich týká.To co uděláme nyní je rituál nazývaný "glosář"podmínek kontraktu, který vkonstruujeme do čtverce dvou diagramů, které teď zakreslíme do jednoho diagramu jako je ten následující:
1..............................5..............................9..............................12..............................
2..............................6..............................10..............................14..............................
3..............................7..............................11..............................15..............................
4..............................8..............................12..............................16..............................
Náš kontrakt je nyní jeden magický diagram.Síly které nyní budeme dávat dohromady budou naší
myslí propojené díky naší představivosti do jednoho systému.Jsme nyní připraveni vybudovat v
naší mysli body kontraktu, který uděláme s duchy, takže budeme schopni získat velké peníze.
Glosář Bodů Kontaktu s Duchy
Se svou představivostí uskutečníte kontakt se světem duchů v okolnostech šestnácti podmínek a
nebo bodů ve své dohodě s nimi.Každé slovo bude potom umístěno v příslušném boxu se stejným
číslem.Takže číslo dva bude umístěno v boxu číslo dva a tak dále.Tvořením spojení svou myslí a
představivostí mezi slovem a příslušným boxem tvoříte kontakt s duchy v šestnácti cestách, které
jsou důležité pro pochopení když jim chcete pomahat a sloužit.Tato metoda tvoření kontaktu s
duchy vám pomůže pochopit proč mohl mít primitivní člověk tolik moci.Také to slouží k
porozumnění moci určitých kmenových kouzelníků a mocných šamanů v dnešním světě.Protože
tito lidé znají cesty jimiž lze utvořit a udržet kontakt s body síly duchů.Je velmi důležité pochopit
magii ve tvoření kontaktu s duchy.Tyto elementální síly jsou přivedeny do kontaktu s námi když
děláme tento druh mentálního kontaktu s nimi.Je to jako kdybychom do nich šťouchali a budili
je.Oni se probudí a pochopí co od nich chceme.Oni potom pochopí že my více než chceme pomoci
jim těmito prastarými cestami, které jsou cestami prvních mágů, kteří udělali první základní body
kontaktu s duchy.Budeme nyní hovořit o podmínkách bodů kontaktu, které jsou cestou kterou
"contraite" pracuje.
1.ZEMĚ:To je substance pokladů hledaných člověkem, protože je to nejzákladnější a
nejpodstatnější z elementů, ze kterého je vše zhotoveno, včetně lidského života a předmětů jeho
tužby.
2.TRANS:To je tajemný stav mysli v němž duchové dávají přesné zprávy těm kdo se pídí po
bohatství.
3.KRMENÍ DUCHŮ:To je účel celé magické práce, nakrmit duchy energiemi.Nyní udělejte
duchům nabídku své vlastní energie třením svých rukou o sebe a potom je nabídněte bohům.
4.DOMORODÝ MUŽ:Jistěže je muž držící magickou hůl nebo hůlku nejprimitivnějším
vypodobněním mága, nejrannější podoba skutečného šamana.Představte si sebe jako osobu sloužící
duchům.**
5.ARCHAICKÝ:To znamená že to co děláme je založeno na nejdávnějších vzpomínkách lidské
rasy.To co děláme skutečně pochází z úsvitu času.
6.NUDISTA:Magičtí praktici si sundají své šaty a tak šamané pracují bez oblečení aby byla
uvolněna síla.
7.BISEXUÁLNÍ:Skutečný šamanismus není výlučně heterosexuální a nebo homosexuální.Šaman je
připravený učinit sexuálně-magický kontakt s jakýmkoliv mágem posedlým duchem, protože tím
činí kontakt s duchy.
8.PRIMITIVNÍ:Jsou užívány jednoduché a přesné metody které jsou založené na velmi dávných
pracích.
9.POSEDLÝ:Šaman může být posedlý jak antropomorfními tak teriomorfními duchy, zjevujícími se
jako lidé, zvířata, hmyz, nebo další fantastická stvoření.
10.LYKANTROPICKÝ:Zvěro-dlačí mediumství šamana je zdrojem veškerého učení a pravdy.
11.BEZVĚDOMÍ:To je místo nejhlubšího kontaktu s bohy v jejich vlastní sféře světa ryzí
elementální síly.
12.PODVĚDOMÍ:To je svět vyživovaný duchy a postupně je bohatě vyživováno vědomí zlatem a
vším úspěchem
13.ZVÍŘECÍ KŮŽE:To je sbírání sil k úspěchu z časů našich minulých životů..To je vzpomínání na
minulé zvířecí životy.
14.PROROCKÁ VĚŠTBA:Bohové zde učí ve formě nepřímé zprávy a nebo symbolické formy
komunikace.
**POZNÁMKA:Komunikujeme s duchy prostřednictvím těchto obrazů, protože to je jejich jazyk,
jazyk obrazů v představivosti.
15.ŽIVEL:To je původ toho co hledáme nebo držitel magických sil.
16.VODA:To je místo ve zkušenosti kde jsou nalezeny poklady a nebo kde se manifestuje
bohatství.Je to dopravce nebo médium materializace velkých peněz které se snažíme získat.
Až budete umisťovat termíny do jim určených boxů v magickém diagramu, budete o každém z
těchto termínu chvíli uvažovat ve své mysli.S pomocí této metody budete schopní vytvořit
primitivní magický soubor, kde jako aktivně šaman hledáte duchy ku pomoci ve vaší práci.To je vše o čem je získávání velkých peněz.Brzy se stane že se vám dostane peněz, jakmile duchové dostanou zprávu skrze body kontaktu, která přivede jejich mysli do kontaktu s vašimi vlastními
přáními.Pamatujte si důležitost používání mysli a představivosti při vytváření představy toho co
děláte, takže budou přivábeni a dostanou oznámení.
POZNÁMKA NA ZÁVĚR
Jako v předešlé lekci, můžete použít magický oltář nebo stůl pro základní práci.Položte magický
diagram jednoduše mezi černou a červenou svíčku.Tentokrát použijte skutečně šamanské silné pití namísto ovocné brandy, tak použijte "Zelený Chartreuse"(šartrezku), která má 110 proof, takže je to velmi silné, stejně jako mocní duchové primitivního magického systému.Když nemůžete použít Chartreuse tak použijte Akavit, který je také velmi silný.Použijte malé množství a to poté co jej nabídnete duchům nakonec vypijte.Dělejte tento rituál blízko Novu, jeho období můžete zjistit z novin.To je mocná metoda přitahování bohatství a může být užívána často k vybudování vaší síly.Pracujte v této oblasti nepřetržitě, takže duchové poznají že jste ve svém kontraktu pevní.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama