Lekce osm:Jak se Hoodooista stává úspěšným v lásce a sexu

28. dubna 2010 v 9:35 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
Tajemství přitažlivosti
Všude na světě existují pozitivní a negativní energie.Tyto energie jsou tím co drží svět pohromadě a samy drží pohromadě díky svému smyslu pro vzájemnou přitažlivost.Jsou zde určité zkušenosti přitažlivosti, které má každý z nás.Čistě náhodně někoho poznáme a tím se dostaneme do procesu tvoření lásky.Mnoho lidí se této síle a tomu jak pracuje diví.Já říkám že(nechte mě říct že), přitažlivost je základním zákonem veškerého bytí a (že) někde ve vesmíru čeká mnoho duší na vytvoření lásky s někým jako vy sami.Tajemství přitažlivosti není založené na pohlavních protikladech, protože přitažlivost se mnohem častěji objevuje mezi příslušníky toho samého pohlaví.Toto vysvětluje proč je mladý muž přitahován k vůdci gangu a proč chce žena následovat vedení skvělé osoby svého vlastního pohlaví.Muž je přitahován k muži a žena k ženě.V současnosti nás společnost naučila chtít lásku od opačného pohlaví a to se projevuje ve vynucených manželstvích a více rozvodech.Mnoho lidí se učí ze zkušeností.Na příklad:Tady na Haiti byl bohatý bankéř jenž chtěl studovat s máge který jej velmi přitahoval.Bankéřova žena proti tomu byla tak moc, že se s ním nakonec rozvedla.Teď byl od ní osvobozen a mohl studovat okultismus a magii bez jejího odporu.Síla magie byla natolik velká že zlomila jeho manželství.Jinými slovy, mužský mág byl natolik silný ve své přitažlivosti že zničil manželství které bylo pevné po 20 let.Bankéř byl, jako mladý muž, zhypnotizován společností k brzkému manželství v katolické víře.Byl otcem čtyř dětí a navštěvoval mši se svou ženou každý den.Ale hluboko ve své duši nebyl stabilní because need not met.Měl mnoho přítelkyň v průběhu těchto 20ti let manželství, měl množství sexuálních výstřelků a měnil své milenky často.Ale hluboko v duši nebyl uspokojen.Když jsem slyšel o přitažlivosti mezi mágem a bankéřem, zeptal jsem se svého mistra co bylo základem této přitažlivosti, která samotná učinila za dost bankéři, jinak nenaplněnému muži.Můj mistr ve Voudoo řekl že tato přitažlivost mezi mágem a bankéřem byla také sexuální přitažlivost, která nyní existovala na všech úrovních.Poradil mi abych se podíval na to že bankéř byl nyní uspokojen ve všech smyslech, což předtím zcela nebyl.Žasl jsem nad silou přitažlivosti která zde byla a mistr řekl že to byl přírodní zákon v práci.Bankéř se narodil pod znamením Býka a Luna byla ve Štíru.Bankéř měl jako své rodné(vycházející?)znamení Raka.Dobře, to ukazuje že bankovnictví a ukládání peněz bylo součástí jeho esence, ale také to musí být sexuální přitažlivost kterou cítil k mágovi.Proto jsem se zeptal mistra o znameních mága a zjistil jsem následující.Mág měl kombinaci Štíra a Kozoroha což je velmi dobré pro magii, ale přirozená přitažlivost Býka je ke Štíru a s Lunou ve Štíru je přitažlivost vždy větší.

(POZNÁMKA:Náš minulý prezident USA Nixon byl obklopen Štíry, Raky a Rybami, on sám jsoucí
Kozorohem Býkem s Lunou a rodnou Pannou)

Tento mocný zákon přitažlivosti jenž spojuje duše dohromady je přirozený.Každá osoba si s sebou při narození přináší jisté vlivy z vyšších světů.Tyto vlivy lze vypozorovat na znamení narození, Lunárního znamení a Slunečního znamení osoby.Napříkad mé sluneční znamení je Kozoroh, mé rodné znamení je Panna a mé lunární znamení je Rak.Což je velmi dobré pro magickou práci.Můj mistr ve vědách Voudoo měl své Slunce v Kozorohu, jeho Lunární a rodné znamení byl Štír.Tyto tři astrologické vlivy jsou velmi důležité pro pochopení zákona přitažlivosti tak jak pracuje v životě každé osoby.Když tento zákon vstupuje do emocionálního života osoby, tehdy můžeme říci že je "zamilovaná", a když je manifestována sexuální akcí, tehdy jsou dva póly přitažlivosti zcela spojené svou přitažlivostí.Ale tato přitažlivost je natolik pevná v přirozenosti věcí, že jí budu názývat jejím pravým jménem, které je "osobní magnetismus".

Zákon osobního magnetismus
Osobní magnetismus je založen na přitažlivosti kosmických sil a na faktu že každá osoba si s sebou nosí tyto síly ve své vlastní duši.Tajemstvím lásky a sexu je vyhledat, jaká osoba k vám bude přitahována, takže můžete potom požádat duchy o pomoc sesíláním kouzel pro lásku a sex.Duchové vám nepomohou jestliže nevíte přesně co chcete.Například, můj učitel byl typ Kozoroh a Štír, on mi řekl že v pro dobu jeho nepřítomnosti pro mě připraví sekretářku která bude mít kvaliti kompatibilní se mnou a s učitelem.Moje sekretářka měla kombinaci Štířího, Račího a Kozorožčího magnetismu, zákon ukazoval že bude pracovat dosti dobře.Teď, je velmi obtížné najít co pro sebě přesně chcete, ale Hoodoo duchové mohou snadno vytvořit impuls který vyvolá spojování přitažlivých sil.Toto je pro vás důležité,tímto způsobem můžete pomocí studia zákonu zjistit co vlastně chcete a potom můžete požádat duchy aby vám pomohli to učinit opravdové a důležité ve vašem životě.Nyní půjdu skrze Zvěrokruh Hoodooistů a učiním stručné komentáře ke každému znamení abych ukázal jeho přitažlivosti.

1.Luna ve Štíru, Ryby a Rak.To může přitahovat to samé a nebo Lunu v Býku, Panně a Kozorohu.
2.Slunce v Býku.Toto znamení bude přitahovat Štíra, ale také Raka, Kozoroha a Pannu stejně jako sebe sama.
3.Slunce v Panně bude přitahovat Ryby, ale také Raka, Kozoroha a Štíra, stejně jako sebe sama.
4.Slunce v Kozorohu bude přitahovat Raka, a také Štíra, Ryby a Pannu a Býky stejně jako sebe
sama.
5.Slunce ve Štíru bude přitahovat Býka a také Kozoroha a Pannu a Raka stejně jako sebe sama.
6.Luna v Býku, Panně a Kozorohu bude přitahovat Lunu ve Štíru, Rybách a Raku stejně jako sebe
sama.
7.Slunce v Rybách bude přitahovat Pannu, sebe a Raka.
8.Slunce v Raku bude přitahovat Kozoroha, Pannu, Býka, Štíra a Ryby stejně jako sebe.
9.Slunce ve Vahách bude přitahovat Berana stejně jako sebe.
10.Slunce ve Vodnáři bude přitahovat Lva, Blížence stejně jako Váhy a sebe.
11.Luna ve Střelci, Beranu a Lvu bude přitahovat sama sebe nebo Lunu v Blížencích, Vodnáři a
Vahách.
12.Slunce v Blížencích bude přitahovat Slunce ve Střelci a sebe.
13.Slunce ve Střelci bude přitahovat Blížence.
14.Slunce v Beranu bude přitahovat Váhy.
15.Slunce ve Lvu bude přitahovat Vodnáře.
16.Luna ve Vahách, Vodnáři a Blížencích bude přitahovat sebe a a Lunu ve Střelci, Beranu a Lvu.
Je důležité pochopit že toto jsou pouze cesty v nichž tyto zákony fungují pro Sluneční
znamení.Moje chápání je že když je ve vstahu nějaká přitažlivost tak zde tehdy pracuje nějaký
skrytý faktor, jenž se řídí zákony popsanými v této lekci, ale který je neznámý do našeho úvodního prozkoumání.Nakonec, od nás se neočekává že budeme astrology a jen nemnoho z nich zná nějakou z pravd, tak mi chceme jen pracovat s těmito zákony ku našemu prospěchu a získat od nich odměny lásky a sexu které hledáme.Povšimněte si že zemní a vodní znamení mají nejrozsáhlejší rozsah přitažlivosti.To je protože jejich síly v Hoodoo vědách jsou nejvyšší.Všichni ze skutečně velkých Hoodooistických mistrů jsou vodních a zemských znamení, protože Panna vládne Voudoo, Kozoroh vládne Hoodoo a Býk vládne Čarodějnictví.Ti co mají ve svém nativním grafu množství vody a země jsou doslova vystřežení pro tento druh aktivity.Například, vždy mě zajímalo proč mám tuto silnou přitažlivost k Hoodoo.Abych pravdu řekl,žádný z ostatních systémů mě neuspokojil.Byl jsem jako bankéř v našem dřívějším příběhu, až na to že já jsem se zaobíral silami a myšlenkami.Mám Slunce v Kozorohu a Lunu, Zemi a Pluto, vše to mám v Raku a spojené v jejich síle.Moje rodné znamení je Panna a mám Neptun vycházející v tomto znamení(Toto je planeta šamanismu a mysticismu primitivního druhu.).Můj Jupiter jenž vládne rituálům a ceremoniální magii je ve Štíru.Toto je důvodem mého zájmu o systém spiritiulity Hoodoo.


Očarování Lásky a Sexu

Teď již znáte zákon přitažlivosti, můžete jej použít v praxi milostného a sexuálního očarování.Je to velmi jednoduchý proces a nevyžaduje přílišné přidání k vašemu obvyklému užívání vašeho
Hoodoo altáře-stolu.Nejprve musíte zaměřit svou mysl na typ osoby kterou chcete přitahovat v
souladu s vašimi zákony osobního magnetismu.Dal jsem vám pravidla a vy je nazírejte jako návod pro svou práci.Budete sedět u vašeho oltáře-stolu a vytvoříte magický talisman z papíru, podle staré Hoodoo metody a položíte jej mezi červenou svíčku a černou svíčku, jako je na mapě v lekci 4.V této metodě použijete Brandy s broskvovou chutí, protože ta je spojená s láskou a sexem a vzrušením velikou touhou.Talisman který budete dělat je podle následující magického nákresu.
Bacalou Baca
Potom řeknete následující modlitbu, aby k vám duchové Hoodoo lásky a sexu přišli a pomohli vám:
HOODOO DUCHOVÉ LÁSKY A SEXUÁLNÍ SÍLY
PŘIJĎTE MI NA POMOC A PŘINESTE MI VELMI DOBRÉHO MILENCE
KTERÝ BUDE KE MĚ POUTÁN SILOU
PŘITAŽLIVOSTI A OSOBNÍHO MAGNETISMU
Potom vypijete sklenici broskvové brandy a poděkujete duchům za to co udělali.Zhasnete svíčky a řeknete:JE TO HOTOVO.Přerušíte kontakt tlesknutím rukou.Tato magická práce je navržené pro to aby vám přinesla úžasného milence který se jak duchové vědí k vám perfektně hodí.Pamatuj že duchové vědí co jste v rámci zákonů přitažlivosti a tak také budou vědět koho vám mají přinést.Oni prostě vědí co potřebujete.Magický diagram nebo karta kterou jste vytvořili je magický talisman mocného čarodějnického ducha Bacalou Baca nebo Bacoulou Baca, což je jeho magické jméno.V Hoodoo je to duch Kozorohu a je to velmi nápomocný duch ve snahách získat lásku a sex.Je uctíván v chrámech prostřednictvím sexuálních akcí, které jsou pro něj velmi důležité kvůli budování reservních sil.Takže milenci v okamžik vyvrcholení nebo orgasmu pošlou sílu své intenzivní vášnivé radosti tomuto duchu, aby mu předali zvláštní energie které které jim přinesou dobré štěstí a lásku a množství dalších dárků.Nechte mě říci že toto je druh výměny energií s duchem Kozorohu a tato výměna energie je z potřeby ducha mít něco co může přeměnit v materiální sílu, peníze, dárky, zlato a dobré štěstí.Sexuální energie je zde vyměněna s duchy za tyto materiální podstaty.Také musíte pochopit že duchové přinesou do vašeho osudu to co je jak oni vědí pro vás nejlepší učinit jak oni chtějí.Měli bychom se zbavit přemýšlení o získávání lásky a sexu co chceme.Duchové skutečně vědí lépe než my co udělat v této záležitosti a protože jsou lépe uzpůsobeni k vytváření úprav které budou působit na váš osud.Nechte mě povědět že často svádějí osoby dohromady aby byly určité energie zkombinované a nebo byla přinesena plodnost.Oni mohou experimentovat a způsobovat aby se stalo něco co nikdy předtím nebylo.To je jak pravá láska a sex operují v životech těch kteří uznávají síly a skutečnou přítomnost duchů Šťastného Hoodoo.Musíte se stát otevřenými těmto duchům a ochotně souhlasícími sloužit jim, protože víte že oni znají to nejlepší pro vás a protože ten kdo je oddaně následuje nikdy nedojde špatného a bude skutečně značně prospívajícím.To je to proč já opět říkám:Služte těmto úžasným duchům Šťastného Hoodoo a obdržte odměny této služby.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama