Duben 2010

Lekce deset:Jak může Hoodooista získat celoživotní úspěch jako rádce a pomocník

28. dubna 2010 v 9:55 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
Slézání hory iniciace.
Kdokoliv kdo učinil praxi Hoodoo, může po nějaké době, sám sebe prohlásit za experta v této
oblasti magie.To znamená že dříve nebo později mnoho lidí o něm a jeho schopnostech uslyší a tito lidé za ním přijdou aby jim pomohl s jejich problémy.Dříve nebo později bude požádán aby učinil určité věci za které získá určitý druh poplatku, takže se úspěšně stane profesionálním pomocníkem skrze duchy.Toto je cesta skrz kterou duchové chtějí šířit víru Šťastného Hoodoo, což je víra pomoci pro někoho kdo potřebuje tento typ pomoci a každý potřebuje nějaký druh pomoci.Šťastné Hoodoo je tím pádem nejvíce praktickou vírou na světě.Není důležité mít velké chrámy pro tento druh náboženské cesty ve většině případu, uděláme si malé chrámy u sebe doma a to je to kam duchové přijdou, zůstanou a pomohou nám s každodenním životem, ať už se zamilováním nebo s rutinou vstávání a chození do práce.Po nějaké době zjistíte že pronikáte hlouběji a hlouběji do náboženství Šťastného Hoodoo, protože vás duchové vás učí více a více věcí.Budou vás učit nové cesty jak léčit nemoc, jak učinit chudé více úspěšnými, a naučí vás jak přitahovat a pomoci ostatním.V tom všem jsou---duchové Šťastného Hoodoo----vaši mistři a učitelé adeptů.Když vám chtějí dát více znalostí tak tomu tak skutečně je.Když vás chtějí naučit více a více, tak tak učiní, oni budou vždy vědět kdy jste připravení.Posouvání výše a výše v iniciaci Hoodoo je založeno na konkrétních a velmi praktických schopnostech.S tím jak uděláte více tak budete očekáváni v objevování více a více podél stezky božských duchů.Budete požádáni o převzetí každého nového typu práce, protože cesta iniciace je přímo denní tvrdá práce.Duchové vás povedou mnohými úrovněmi rozvoje a budou zodpovědní za udělování vám nových práv a ctí.Jedině duchové vědí kdy jste připraveni vstoupit na vyšší stupeň z těchto vyšších stupňů Hoodoo a obdržet "body" umožňující vám dělat práci duchů.V Hoodoo, například když duchové chtějí určitou osobu k léčení, tak jí povýší na "stupeň" léčitele a následně mu dají "bod" nebo sílu pro vykonání léčení, což je tím co chtějí vykonat.Při mnoha příležitostech jsem byl duchy informován že za mnou přichází určitý student aby mě navštívil určitý student kvůli rozvoji svých sil.Potom musím s duchy konzultovat jaké "stupně" nebo "úrovně" chtějí ode mě abych onomu studentovi dal a jaké "body" nebo "síly"chtějí abych dosadil do jeho těla pro dělání práce duchů. Stupně nebo úrovně Hoodoo jsou skutečně nekonečné, takže nikdo nikdy nedošel konce v řadě učení se dělání více a více věcí.Je pravda že v náboženství Haitského Voudoo se říká že existují čtyři stupně síly, přečemž poslední je dar jasnovidnosti, ale ve Šťastném Hoodoo, zjišťujeme že dar jasnovidnosti je začátkem další série stupňů práce a ve významu tohoto daru je získáno mnohem více bodů nebo sil.Duchové jsou správní v dávání stupňů těm kteří jsou skutečně připravení.Ale když někdo přijde ke mě na žádost duchů, rovněž vím že pečlivě prohlédli tuto osobu a jen skutečně hlubocí studenti učíní se mnou kontakt.V tomto smyslu mě duchové chrání před těmi co chtějí s duchy Šťastného Hoodoo a úžasnou duchovní výukou mít pouze povrchní kontakt.V každém případě, když osoba dělá práci duchů, je jisté že obdrží celoživotní úspěch v pomáhání mnoha lidem, co potřebují výuku a síly Šťastného Hoodoo.Z toho důvodu, když budete následovat tuto jednoduchou sérii deseti lekcí, budete schopní pracovat ve Šťastném Hoodoo a získat množství odměn které přicházejí od duchů, protože oni vědí mnohem více než my jsme schopní vědět a dají nám co hledáme, když jsme v nějakém smyslu oddaní jejich práci skrze službu.Šplhání ke světlu duchů je něco co vyžaduje usílí všech duchovních sil co můžeme uchopit; ale odměny duchů které obdržíte jsou také povzbuzení a pomoc, nové síly a nové znalosti z tohoto zdroje světla, za světem smyslového zachycení a hmotné aktivity.

Budování Atua neboli Domu Duchů
Úšpěšný praktik Šťastného Hoodoo si dá velmi záležet na budování místa pro duchy ve svém
domově.Dá si pozor při vybírání objektů které budou duchové chtít obývat, jako jsou láhve jejich
oblíbeného parfému nebo líkéru.Nestrachujte se o to co koupit aby ste je poctili, oni přijdou a
jednoduše vám řeknou co mají na mysli.Každý z nich má určité jednoznačné oblíby, takže buďte
precizní a následujte jejich přesných pokynů velmi pečlivě.Mnoho z těchto duchů Šťastného Hoodoo rádo obývá pomalované dřevěné krabice s výkem, nazývané ATUA nebo A TOO A.Všichni duchové dlí v těchto neviditelných Atuách které jsou vytvořené ze duchovního-materiálu ve světě duchů.Ale v chrámech Šťastného Hoodoo a v domech těch duchy nejoblíbenějších lze nalézt malované krabice duchů.Současně však, když je kvalita dřeva vysoká nepotřebujete krabici pomalovávat, ale ujistěte se že povrchová úprava dřeva na krabici je též vysoké kvality.Ale můžete chtít pomalovat krabici uvnitř i zvenčí barvami a vzory které duchové Šťastného Hoodoo skutečně upřednosťnují.V tomto směru vám nepodám žádnou radu, protože duchové vám řeknou co udělat a existují nespočetná množství duchů Šťastného Hoodoo, což vám vzory Atua ukáží.Ale jedna věc je jistá, nemůže být žádný pochyb u Atua, budete vždy schopní jej vybrat a poznat že se duchům líbí, protože bude nabitý silou.Když je Atua pokryta zvenčí a zevnitř barvami a vzory duchovní magie, tak brzy jak duch obsadí svůj dům, zjistíte že se začala tvořit síla.Mnoho z těch co dělají hodně práce s duchy vezmou nějaký předmět který chtějí požehnat a položí jej dovnitř Atua, přes noc, aby se síly dostaly do tohoto objektu a požehnání bylo hotové.To je jak my říkáme druh součinnostní magie, kde magické pole uvnitř krabice vteče do nějakého předmětu položeného uvnitř a naplní jej silou.Jakýkoliv domov je požehnaný díky přítomnosti Atua a mnoho budov je chráněno kvůli skutečnosti že zde někde v budově bylo Atua.Na druhou stranu mnoho budov je prokleto protože se ze nachází pod budovou po stovky let pohřbené Atua opuštěné černým mágem který pracoval s negativním typem duchovní vědy.Když osoba prochází svou okultní cestou a je obvykle schopná pomoci těm kteří přicházejí za ní pro pomoc a magickou radu, může mít Atua aby mohla pracovat s hlubšími typy duchovní magie.Já jsem toho názoru obydlení Atua rozděluje opravdové a pokročilé studenty od lhostejných a zvědavých osob.Jenom hluboký student se setká s problémem tvoření Atua a dělání jej v závislosti na pokynech podaných mu duch Šťastného Hoodoo.Stejně jako osoba bude upřímně chtít zjistit to co duchové od ní chtějí aby udělala v přesných službách.To je vždy test, tak já povzbuzuji všechny, kteří si přejí být bráni vážně duchy, k vytvoření Atua aby v něm mohli přebývat, když prijdou k vám domů.Atua může odpočívat na vašem oltáři, a podobně jako Tabot Etiopské Církve, může být brán jako opravdové soustředění božské síly a přitomnosti ve vašem životě, práci a komunitě.To je další cesta jak mít úspěch v používání a práci Šťastného Hoodoo.Na závěř mě nechte říct, že jsem v těchto stručných lekcích navrhl základní kurs který vás přivede do kontaktu, služby a práce s duchy Šťastného Hoodoo.Pro některé je to dost, ale pro ostatní zde budou dostupná více pokročilá studia, která budou zákládat a dále budovat na tom co vám těchto deset stručných lekcí dalo.Některým studentům představím kurz "Těžkých Kouzel Hoodoo", jenž je pro specialisty v práci kouzel s duchy.Jsou zde mnohé speciální problémy které se často objevují v průběhu let a potřebují speciální řešení a speciální druh síly.Tyto speciální problémy odhalím ve studiích určených pro pokročilé studenty, kteří mohou být zavoláni nebo požádáni aby udělali speciální práci pro své klienty.Byl jsem požádán hlavou své dlouhé linie Hoodoo práce o přípravu tohoto typu studijního kursu, takže může být mnoho proseb pro pokročilou práci v tajných silách a
sesílání kouzel zodpovězeno.Nechte mě také říct, že kdykoliv mě duchové řeknou abych něco
udělal tak to vždy splním.Jsem poslušný a velmi oddaný jejich základním zákonům.Tohle je
tajemství mé osobní síly a může být také vaše.Mohou zde být další typy výuky které mi doporučí
jak budeme procházet naším životem duchovní služby, která je naším životem společně s
duchy.Když se něco takového stane samozřejmě udělám kurz a potom v závěru dám dohromady
myšlenky které jsou jak upřímně cítím nejvíce vhodné pro řešení problému v budoucnosti.
Mnoho lidí napsalo dotaz ohledně zasvěcení do tajemství Šťastného Hoodoo.Rád bych řekl že
každý osoba zasvětí sama sebe do těchto úžasných stavů vědomí, ale je možné že duchové budou chtít uskutečnit kontakt mezi mnou a velmi zvláštním studentem ze zvláštího důvodu, zvláště pak když se student nachází v oblasti Chicaga.Duchové pro to mají své důvody, já budu jen jednoduše následovat jejich instrukce.Tohle nebude žádný skutečný problém, pokud je student skutečně seriózní, protože mohu být snadno dosažen skrze poštu a vše co pro to musíte udělat je napsat mi.Musíte pochopit, že jen ti kdo jsou dostatečně seriozní ve své oddanosti duchům k duchům Šťastného Hoodoo budou vedeni tímto způsobem, což je setkání s duchy v mé osobě.Také duchové poznají úplně a konečně jestli je a nebo není student připravený pro zvláštní zasvěcení, která duchové připravují pro ty co touží po speciálních silách a stupních nebo úrovních v Hoodoo vědě.Protože je klidně možné že duchové budou chtít abych udělil stupně vyšších sil Hoodoo, když již jsou dané ve jméně duchů té rodiny ve Šťastném Hoodoo, ze které jsem přišel a která je známajako

BACALOU BACA

Lekce devět:Jak si Hoodooista může udržet vysokou sílu

28. dubna 2010 v 9:47 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
V mnoha létech praxe s následovníky Šťastného Hoodoo v Západních Indiích jsem byl mnohokrát
požádán o radu a pomoc mužům, z důvodu navrácení jejich potence. Sexuální síla je velmi důležitá pro mnoho okultních a magických pohnutek, které jsou často mnohem více mocné než použití sexuální síly při lásce a sexu.V mnoha náboženstvích se říká že je sexuální síla špatná nebo zlá v mnoha formách, takže je potlačená přirozenost považovaná za dobrou věc.Tak tomu není v Hoodoo a ve všech základních formách Voudoo, kde všichni z duchů mají velmi velkou sílu.Žádný muž se nemusí stydět nebo být zahanben protože je jeho síla nízká.Šťastné Hoodoo ji může učinit vysokou a udržet velmi vysokou.Důvodem je že duchové Šťastného Hoodoo chtějí aby jejich služebníci měli velkou sílu naplněnou sexuální silou aby tak mohli lépe sloužit.Všechna náboženství která tvrdí že nízká síla je dobrá jsou falešné a pokřivené výplody choré mysli.Vše v přírodě ukazuje sílu vysoké sexuální síly Hoodoo Boha duchů, tak jej budeme následovat a ne ty negativní aspekty populárních náboženských pošetilostí.Shodně s Hoodoo, všichni duchové jsou velcí v jejich sexuálních částech a silách.Jsou velcí ve svých touhách po více a více síly vůle a akce.Oni jsou velcí v tom co chtějí udělat a v tom co dělají.Vysoká přirozenost je částí Hoodoo obrazu pro všechny muže.Když se říká že Voudoo je náboženství síly, tak říkají že Šťastné Hoodoo je náboženství vysoké sexuální síly a přirozenosti.Ve šťastném Hoodoo učíme, že v každém muži je mocný bůh regenerace a kreativity.Jeho jméno je Papa Gayday.Jeho symbolem je mužský pohlavní orgán.Tento sexuální orgán je posedlý Papa Gaydayem a když je posedlý bůh dává muži jenž vlastní orgán posedlý Papou velmi vysokou sílu.Papa Gayday je uctíván všemi formami sexuální akce.Cokoliv co dává rozkoš orgánu je formou potěšení pro Papa.Pokud má orgán mnoho požitku Papa Gayday do něj vloží svou mysl a vůli, takže se orgán stane magickou hůlkou a nebo symbolem boha veškeré sexuální síly.Z toho důvodu jsou i velmi staří muži, kteří své životy zasvětili Papa Gaydayovi,vždy schopní mít mnoho lásky a sexu, protože nikdy neztratili svou sílu.Vysoká síla jejich přirozenosti je důkazem že Papa Gayday je stále posedá a bude to dělat tak dále až do úplného konce.Z toho důvodu mnoho studentů magie přišlo z míle vzdálených míst a často z jiných zemí jen aby bylo zasvěceno do magie této voudoo hůlky. Protože uctíváním této síly, je zde přesun síly od boha ke studentovi, ve významu prutu síly magického čaroděje Šťastného Hoodoo.

Fontána mládí
V prastarých časech existovala víra že zde někde na světě existovala fontána, která obnovuje mládí všem kteří se z ní napijí.Tato fontána byla nepochopena těmi kteří jí šli hledat, protože pravá fontána mládí je magická hůl na těle muže.Ti kteří přijdou k tomuto magickému prutu síly budou požehnáni jeho tajemstvími, které jsou těmi svatého krému věčné síly.Bílá žena z New Yorku přišla na Haiti a stala se svědkem mocného léčení slepého dítěte.Toto dítě bylo přivedeno za mágem který se snažil modlit k bohu, aby mu dal sílu v léčení v přirozenosti sexuální síly.Bůh a všichni duchové Nibbho rodiny souhlasili s tímto aktem který ukazuje napřirozenou moc boha.Poté magik vzal ze svého prutu magický krém léčení a položil jej na oči slepého dítěte, kterému byl navrácen zrak.To se stalo těm slepým od narození nebo postiženým mnoha jinými způsoby.V každém případě,fontána mládí a léčení byla odhalena v přítomnosti věrných.
To je cesta kterou bohové Šťastného Hoodoo mohou přijít do našich životů a léčit mnoha cestami to co je pro nás zdravotním problémem.

Potrava Bohů a Duchů
V nejtajnější části Šťastného Hoodoo je učení že stravou duchů a bohů je tento magický krém.Kněží tohoto prastarého náboženství krmili touto silou bohy téměř každý den.Tato síla byla později převzata bohy a přeměněna v magické síly, dary, bohastství a všechny příznivé okolnosti.Tak byli ti mágové nejmocnějšími ze všech na světě.V prastarých kulturách, náboženství dělala k duchům krvavé obětiny.Ale mágové, aby měli ještě větší sílu, dělají obětiny tajného krému, který přichází z prutu z magicé hůlky čaroděje Šťastného Hoodoo.Tak zatímco bohové dávají menší přízeň věřícím lidem kteří dělají krvavé obětiny, tak dávají svou nejopravdovější přízeň mágům, protože tajný krém je nejmocnější ze všech magických látek na světě.Je to základem hmotné existence.My úplně přesně nevíme co bohové a duchové Šťastného Hoodoo dělají s tímto magickým nebo tajným krémem, ale je pro ně velmi důležitý a bylo tajně známo že byl jejich potravou v nejdávnějších dobách Atlantidy, pokud ne před tímto časem.To co víme je že tyto magické krémy tvoří základ pro materializaci sil a bohatství mágem ve světě a pro neustávající prosperitu těch kteří následují kult Šťastného Hoodoo, vším skrz své životy.Konečně, můžeme bezpečně říct že ti co dělají pravidelné obětiny této magické potravy bohům, jsou drženi v sytosti sexuální síly, chuti a potence.

Magická místa a akty sexu
V každé společnosti jsou tato tajná místa setkání kde mohou muži nalézt uvolnění jejich sexuálního napětí, což je tolik podstatné pro jejich harmonii nervů a tělesné zdraví.Na místech odstrčených staletí starými zákony sexuálního uvolnění-a já nemyslím domy sexuální prostituce, které jsou strašným a zlým morem lidského rodu---muž potká muže a tady bude chtít jeden udělat to co druhý chce více než udělat.Nechci mluvit více explicitně, vyjma toho že ti kteří sem přijdou jsou poháněni magickými silami a vlivy, které pocházejí z nevědomých úrovní mysli.Ti co se setkávají na těchto temných a často velmi slíčených místech jsou pod elementálními silami hlubin a musejí se schromáždit protože jsou vedeni divokými a barbarskými touhami.Na těchto temných místech existuje druh démonického kněžství, opravdoví synové podsvětí ve všech svých silách, a ti s radostí pijí tajný krém jako podivní vampíři, co nemohou vysvětlit v žádné formě své bizarní chování.Oni, členové tohoto kněžstva jsou taženi na tato místa aby vyčkali na oběti své žízně.Oni nedovedou vysvětlit proč sem přišli, jediné co vědí je že si musejí vzít do svých úst magické hůlky a pít jako blázen ztracený v poušti, který právě narazil na občerstvující oázu.Oběti tohoto kněžstva od dob Atlantidy byly obveseleny touto podivnou akcí a navrátily se domů méně napjaté a méně vědomé ostatních částí svého života.Nikdy více již nejsou posedlé sexuální touhou.Mnohdy získají účinky dobrého štěstí po svém návratu do světa slabých pocitů a péče.Ačkoliv jsou oběťmi těchto elementálů, nebyli obětováni, ale spíše odešli na místo obětování a odevzdali svůj dar bohům hlubin.Potom jako věrní svému kultu, obdrželi od bohů odměny za poslušnost a službu.Pro magického pozorovatele, jsou hrdla a ústa kněžích těchto nadpřirozených a tajných ceremonií trubkami a rourami, nádržemi a výlevkami které jdou dolů, hluboko do elementálních úrovní bytí.Zde na dně tohoto magického průchodu můžeme nalézt hlubinné nevýslovného zla, kteří jsou ochránci magické hůlky v její veškeré vzpřímené slávě, jsou také bohy ohně a zlata a všeho osvětlení.Zde nebo tam, abychom byli více přesní, není žádná obscénnost, tam je jenom výměna energií.V oblasti těchto stok do kterých rozsáhlá množství krve vylita, stejně blízko k jatkám a nebo podnikům baličství masa, kde také nacházíme hlubinné elementární kontakty.To je zajisté zlo; ale je to také velmi mocná magie.Moderní společnost vytvořila tato místa morálního nebezpečí skrze svou Židovsko-Křesťanskou etiku, která je cizí pro prastarou morálku Atlantidy a Lemurie.Křesťané, kteří jedí maso a pijí krev svého boha, praktikují v povznešené formě toto prastaré pojídání božské hůlky síly a polykání tajného krému.Ale náboženství umírajícího boha chybilo v chápání tohoto prastarého kněžství, které bylo odvedeno do temnot a mokra umýváren a koupelen.Prastaré kněžství temnot přežívá, protože má sílu věčnosti.Nakonec přijde zničit Křesťanství a morálku popírající chtíč a rozkoš.

Síla Světla které Je Slunce
Základem Šťastného Hoodoo je uctívání duchů, kteří reprensentují duchy Slunce.Kněžství světla se nenadouvá na temných a vlhkých místech pronásledovaných ale v solárních chrámech falického kultu.Přítomnost tajného krému v lidském životě, v těle muže, byla důkazem přítomnosti
Slunečního světla v životě všech jsoucen.Proto ti co jdou na paprsky Slunce jsou považováni také
za speciální kněžstvo, které můžeme nazývat kněžstvem denního světla.Pro ně přišel tajný krém od bohů a byl užíván k tvoření.Zatímco v noci je tento krém zkrmován do nádrží magicky
zformovaných jako šklebící se ústa mnoha mořských monster a vampírů.Takto zde byly dva druhy
magie spojené s používání sexuální přírozenosti muže, a každá měla svůj příslib dlouhého života a množství síly.Ve Šťastném Hoodoo jsme schopní čerpat z obou řádů síly, nočních sil a denních sil.V Egyptě byly tyto síly nazývané Sét a Osiris, nebo někdy Seth a Horus.V každém případě, musíte chtít nabídnout svou sexuální sílu duchům výměnou za jejich požehnání a dary.V každém kultu musí být muž přípraven odvrátit se od moderního náboženství omezení a čelit prastarým, za vším časem a prostorem.On musí vědět že jeho orgán je magickým domem síly, místo uvnitř kterého si mocný a vítězně korunovaný Papa Gayday dělá svůj příbytek.Šťastné Hoodoo umožňuje těmto mužům vyhledat obě tyto formy magie, které jim umožní žít s plností sexuální síly a s vždy s vysokou přirozeností.Obě to jsou formy které k nám příšly z dávných časů a z poza ostatních světů starších než ten náš.Na všech těchto místech falus, orgán mužství, je zobrazován jako místo bohů, nebo Atua, naplněný silami duchů.Vždy zde budou ti kteří budou chtít sexuální výměnu se silami Slunce které jsou za těmi povrchu této země, stejně jako bude muž nazýván solárně falickým mužem síly.Jinak přijdou do hluboké a temné sklíčenosti noci a budou žádat Bezměsíčné hvězdné noci kde síly nadpřirozené a temné magie vládnou.Na určitých místech a v určitých dobách jsou muži pozřeni svými vášněmi a zvířecími touhami, jsou řízeni primitivními touhami a divokými vyhladovělými věcmi, které jdou za---cesta za---krvežíznivosti Měsíčního kultu.A když se on rozhodne k čemu tyto cesty použít, a může použít vše a nebo cokoliv v jakékoliv době, on bude vědět že vytváří kontakt s agenty prastarých sil, kteří byli ukrytí v zemi po nekonečné periody času.A zde na hlubokých a temných místech jeho hledání, muž sexuální síly bude obětovat svou esenci bohům z poza závojů času a prostoru, a zde při obětování své
nejdrahocenější podstaty, se stane osvobozeným od všeho napětí a všeho tlaku a zde uvidí svět tak jak jej vidí duchové, stejně jako bude volný od všech bouří a stressu a skvěle uvolněný a v míru.A v tomto okamžiku on uskuteční že jej udělají silným aby jim mohl dávat tak dlouho jak jen bude chtít k nim chodit a dávat dar svého nejvíce nejniternějšího bytí.Z toho důvodu muž Hoodooista sedne za svůj oltář a poté co zapálí své svíce a začne svou meditaci, a dá jim že jsou nejstaršími a nejmocnějšími duchy universa, skrz akt sebelásky, sílu kterou chtějí,protože mu naoplátku dají všechno co bude chtít a zvláště pokračování jeho veliké síly.A nechají jej znovu nabýt jeho sílu poté co byla odvedena, pitím meruňkové brandy, která je symbolem toho co
udělal.

veve de protection

Lekce osm:Jak se Hoodooista stává úspěšným v lásce a sexu

28. dubna 2010 v 9:35 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
Tajemství přitažlivosti
Všude na světě existují pozitivní a negativní energie.Tyto energie jsou tím co drží svět pohromadě a samy drží pohromadě díky svému smyslu pro vzájemnou přitažlivost.Jsou zde určité zkušenosti přitažlivosti, které má každý z nás.Čistě náhodně někoho poznáme a tím se dostaneme do procesu tvoření lásky.Mnoho lidí se této síle a tomu jak pracuje diví.Já říkám že(nechte mě říct že), přitažlivost je základním zákonem veškerého bytí a (že) někde ve vesmíru čeká mnoho duší na vytvoření lásky s někým jako vy sami.Tajemství přitažlivosti není založené na pohlavních protikladech, protože přitažlivost se mnohem častěji objevuje mezi příslušníky toho samého pohlaví.Toto vysvětluje proč je mladý muž přitahován k vůdci gangu a proč chce žena následovat vedení skvělé osoby svého vlastního pohlaví.Muž je přitahován k muži a žena k ženě.V současnosti nás společnost naučila chtít lásku od opačného pohlaví a to se projevuje ve vynucených manželstvích a více rozvodech.Mnoho lidí se učí ze zkušeností.Na příklad:Tady na Haiti byl bohatý bankéř jenž chtěl studovat s máge který jej velmi přitahoval.Bankéřova žena proti tomu byla tak moc, že se s ním nakonec rozvedla.Teď byl od ní osvobozen a mohl studovat okultismus a magii bez jejího odporu.Síla magie byla natolik velká že zlomila jeho manželství.Jinými slovy, mužský mág byl natolik silný ve své přitažlivosti že zničil manželství které bylo pevné po 20 let.Bankéř byl, jako mladý muž, zhypnotizován společností k brzkému manželství v katolické víře.Byl otcem čtyř dětí a navštěvoval mši se svou ženou každý den.Ale hluboko ve své duši nebyl stabilní because need not met.Měl mnoho přítelkyň v průběhu těchto 20ti let manželství, měl množství sexuálních výstřelků a měnil své milenky často.Ale hluboko v duši nebyl uspokojen.Když jsem slyšel o přitažlivosti mezi mágem a bankéřem, zeptal jsem se svého mistra co bylo základem této přitažlivosti, která samotná učinila za dost bankéři, jinak nenaplněnému muži.Můj mistr ve Voudoo řekl že tato přitažlivost mezi mágem a bankéřem byla také sexuální přitažlivost, která nyní existovala na všech úrovních.Poradil mi abych se podíval na to že bankéř byl nyní uspokojen ve všech smyslech, což předtím zcela nebyl.Žasl jsem nad silou přitažlivosti která zde byla a mistr řekl že to byl přírodní zákon v práci.Bankéř se narodil pod znamením Býka a Luna byla ve Štíru.Bankéř měl jako své rodné(vycházející?)znamení Raka.Dobře, to ukazuje že bankovnictví a ukládání peněz bylo součástí jeho esence, ale také to musí být sexuální přitažlivost kterou cítil k mágovi.Proto jsem se zeptal mistra o znameních mága a zjistil jsem následující.Mág měl kombinaci Štíra a Kozoroha což je velmi dobré pro magii, ale přirozená přitažlivost Býka je ke Štíru a s Lunou ve Štíru je přitažlivost vždy větší.

(POZNÁMKA:Náš minulý prezident USA Nixon byl obklopen Štíry, Raky a Rybami, on sám jsoucí
Kozorohem Býkem s Lunou a rodnou Pannou)

Tento mocný zákon přitažlivosti jenž spojuje duše dohromady je přirozený.Každá osoba si s sebou při narození přináší jisté vlivy z vyšších světů.Tyto vlivy lze vypozorovat na znamení narození, Lunárního znamení a Slunečního znamení osoby.Napříkad mé sluneční znamení je Kozoroh, mé rodné znamení je Panna a mé lunární znamení je Rak.Což je velmi dobré pro magickou práci.Můj mistr ve vědách Voudoo měl své Slunce v Kozorohu, jeho Lunární a rodné znamení byl Štír.Tyto tři astrologické vlivy jsou velmi důležité pro pochopení zákona přitažlivosti tak jak pracuje v životě každé osoby.Když tento zákon vstupuje do emocionálního života osoby, tehdy můžeme říci že je "zamilovaná", a když je manifestována sexuální akcí, tehdy jsou dva póly přitažlivosti zcela spojené svou přitažlivostí.Ale tato přitažlivost je natolik pevná v přirozenosti věcí, že jí budu názývat jejím pravým jménem, které je "osobní magnetismus".

Zákon osobního magnetismus
Osobní magnetismus je založen na přitažlivosti kosmických sil a na faktu že každá osoba si s sebou nosí tyto síly ve své vlastní duši.Tajemstvím lásky a sexu je vyhledat, jaká osoba k vám bude přitahována, takže můžete potom požádat duchy o pomoc sesíláním kouzel pro lásku a sex.Duchové vám nepomohou jestliže nevíte přesně co chcete.Například, můj učitel byl typ Kozoroh a Štír, on mi řekl že v pro dobu jeho nepřítomnosti pro mě připraví sekretářku která bude mít kvaliti kompatibilní se mnou a s učitelem.Moje sekretářka měla kombinaci Štířího, Račího a Kozorožčího magnetismu, zákon ukazoval že bude pracovat dosti dobře.Teď, je velmi obtížné najít co pro sebě přesně chcete, ale Hoodoo duchové mohou snadno vytvořit impuls který vyvolá spojování přitažlivých sil.Toto je pro vás důležité,tímto způsobem můžete pomocí studia zákonu zjistit co vlastně chcete a potom můžete požádat duchy aby vám pomohli to učinit opravdové a důležité ve vašem životě.Nyní půjdu skrze Zvěrokruh Hoodooistů a učiním stručné komentáře ke každému znamení abych ukázal jeho přitažlivosti.

1.Luna ve Štíru, Ryby a Rak.To může přitahovat to samé a nebo Lunu v Býku, Panně a Kozorohu.
2.Slunce v Býku.Toto znamení bude přitahovat Štíra, ale také Raka, Kozoroha a Pannu stejně jako sebe sama.
3.Slunce v Panně bude přitahovat Ryby, ale také Raka, Kozoroha a Štíra, stejně jako sebe sama.
4.Slunce v Kozorohu bude přitahovat Raka, a také Štíra, Ryby a Pannu a Býky stejně jako sebe
sama.
5.Slunce ve Štíru bude přitahovat Býka a také Kozoroha a Pannu a Raka stejně jako sebe sama.
6.Luna v Býku, Panně a Kozorohu bude přitahovat Lunu ve Štíru, Rybách a Raku stejně jako sebe
sama.
7.Slunce v Rybách bude přitahovat Pannu, sebe a Raka.
8.Slunce v Raku bude přitahovat Kozoroha, Pannu, Býka, Štíra a Ryby stejně jako sebe.
9.Slunce ve Vahách bude přitahovat Berana stejně jako sebe.
10.Slunce ve Vodnáři bude přitahovat Lva, Blížence stejně jako Váhy a sebe.
11.Luna ve Střelci, Beranu a Lvu bude přitahovat sama sebe nebo Lunu v Blížencích, Vodnáři a
Vahách.
12.Slunce v Blížencích bude přitahovat Slunce ve Střelci a sebe.
13.Slunce ve Střelci bude přitahovat Blížence.
14.Slunce v Beranu bude přitahovat Váhy.
15.Slunce ve Lvu bude přitahovat Vodnáře.
16.Luna ve Vahách, Vodnáři a Blížencích bude přitahovat sebe a a Lunu ve Střelci, Beranu a Lvu.
Je důležité pochopit že toto jsou pouze cesty v nichž tyto zákony fungují pro Sluneční
znamení.Moje chápání je že když je ve vstahu nějaká přitažlivost tak zde tehdy pracuje nějaký
skrytý faktor, jenž se řídí zákony popsanými v této lekci, ale který je neznámý do našeho úvodního prozkoumání.Nakonec, od nás se neočekává že budeme astrology a jen nemnoho z nich zná nějakou z pravd, tak mi chceme jen pracovat s těmito zákony ku našemu prospěchu a získat od nich odměny lásky a sexu které hledáme.Povšimněte si že zemní a vodní znamení mají nejrozsáhlejší rozsah přitažlivosti.To je protože jejich síly v Hoodoo vědách jsou nejvyšší.Všichni ze skutečně velkých Hoodooistických mistrů jsou vodních a zemských znamení, protože Panna vládne Voudoo, Kozoroh vládne Hoodoo a Býk vládne Čarodějnictví.Ti co mají ve svém nativním grafu množství vody a země jsou doslova vystřežení pro tento druh aktivity.Například, vždy mě zajímalo proč mám tuto silnou přitažlivost k Hoodoo.Abych pravdu řekl,žádný z ostatních systémů mě neuspokojil.Byl jsem jako bankéř v našem dřívějším příběhu, až na to že já jsem se zaobíral silami a myšlenkami.Mám Slunce v Kozorohu a Lunu, Zemi a Pluto, vše to mám v Raku a spojené v jejich síle.Moje rodné znamení je Panna a mám Neptun vycházející v tomto znamení(Toto je planeta šamanismu a mysticismu primitivního druhu.).Můj Jupiter jenž vládne rituálům a ceremoniální magii je ve Štíru.Toto je důvodem mého zájmu o systém spiritiulity Hoodoo.


Očarování Lásky a Sexu

Teď již znáte zákon přitažlivosti, můžete jej použít v praxi milostného a sexuálního očarování.Je to velmi jednoduchý proces a nevyžaduje přílišné přidání k vašemu obvyklému užívání vašeho
Hoodoo altáře-stolu.Nejprve musíte zaměřit svou mysl na typ osoby kterou chcete přitahovat v
souladu s vašimi zákony osobního magnetismu.Dal jsem vám pravidla a vy je nazírejte jako návod pro svou práci.Budete sedět u vašeho oltáře-stolu a vytvoříte magický talisman z papíru, podle staré Hoodoo metody a položíte jej mezi červenou svíčku a černou svíčku, jako je na mapě v lekci 4.V této metodě použijete Brandy s broskvovou chutí, protože ta je spojená s láskou a sexem a vzrušením velikou touhou.Talisman který budete dělat je podle následující magického nákresu.
Bacalou Baca
Potom řeknete následující modlitbu, aby k vám duchové Hoodoo lásky a sexu přišli a pomohli vám:
HOODOO DUCHOVÉ LÁSKY A SEXUÁLNÍ SÍLY
PŘIJĎTE MI NA POMOC A PŘINESTE MI VELMI DOBRÉHO MILENCE
KTERÝ BUDE KE MĚ POUTÁN SILOU
PŘITAŽLIVOSTI A OSOBNÍHO MAGNETISMU
Potom vypijete sklenici broskvové brandy a poděkujete duchům za to co udělali.Zhasnete svíčky a řeknete:JE TO HOTOVO.Přerušíte kontakt tlesknutím rukou.Tato magická práce je navržené pro to aby vám přinesla úžasného milence který se jak duchové vědí k vám perfektně hodí.Pamatuj že duchové vědí co jste v rámci zákonů přitažlivosti a tak také budou vědět koho vám mají přinést.Oni prostě vědí co potřebujete.Magický diagram nebo karta kterou jste vytvořili je magický talisman mocného čarodějnického ducha Bacalou Baca nebo Bacoulou Baca, což je jeho magické jméno.V Hoodoo je to duch Kozorohu a je to velmi nápomocný duch ve snahách získat lásku a sex.Je uctíván v chrámech prostřednictvím sexuálních akcí, které jsou pro něj velmi důležité kvůli budování reservních sil.Takže milenci v okamžik vyvrcholení nebo orgasmu pošlou sílu své intenzivní vášnivé radosti tomuto duchu, aby mu předali zvláštní energie které které jim přinesou dobré štěstí a lásku a množství dalších dárků.Nechte mě říci že toto je druh výměny energií s duchem Kozorohu a tato výměna energie je z potřeby ducha mít něco co může přeměnit v materiální sílu, peníze, dárky, zlato a dobré štěstí.Sexuální energie je zde vyměněna s duchy za tyto materiální podstaty.Také musíte pochopit že duchové přinesou do vašeho osudu to co je jak oni vědí pro vás nejlepší učinit jak oni chtějí.Měli bychom se zbavit přemýšlení o získávání lásky a sexu co chceme.Duchové skutečně vědí lépe než my co udělat v této záležitosti a protože jsou lépe uzpůsobeni k vytváření úprav které budou působit na váš osud.Nechte mě povědět že často svádějí osoby dohromady aby byly určité energie zkombinované a nebo byla přinesena plodnost.Oni mohou experimentovat a způsobovat aby se stalo něco co nikdy předtím nebylo.To je jak pravá láska a sex operují v životech těch kteří uznávají síly a skutečnou přítomnost duchů Šťastného Hoodoo.Musíte se stát otevřenými těmto duchům a ochotně souhlasícími sloužit jim, protože víte že oni znají to nejlepší pro vás a protože ten kdo je oddaně následuje nikdy nedojde špatného a bude skutečně značně prospívajícím.To je to proč já opět říkám:Služte těmto úžasným duchům Šťastného Hoodoo a obdržte odměny této služby.

Lekce sedm:Hoodoo tajemství pro získání šťastných čísel která vyhrávají

28. dubna 2010 v 9:04 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
Duchové nám pomáhají vyhrát když uzavíráme sázky.
Když si chce nějaká osoba vsadit a nebo když tato osoba chce získat určitá čísla která vyhrájí v hře nebo sportu, vše co musí udělat je jít za duchy Šťastného Hoodoo, a úspěch bude jeho.Je to velmi jednoduché, protože duchové nám davají svou přízeň, když jim nadále sloužíme, protože to je část obchodu který s nimi máme.Jak moc se přislibujeme sloužit jim a k práci pro ně, tím více dávají najevou svou přízeň vytvářením okolností a štěstí v souladu s našimi přáními.Takže nás mohou učinit více a více šťastnými, protože ovládají všechny události vzadu za scénami..
Nemyslete si že můžeme získat štěstí sami o sobě.My nemůžeme.Duchové samotní nám mohou
přinést štěstí a ve všech případech dělají vítězem toho koho chtějí aby byl vítězem.V každé události úspěchu v sázkách a hrách, přicházejí na scénu duchové a přizpůsobují skutečné takže aktuální výherce je tím dle jejich volby.Pro duchy je velmi jednoduché něco takového udělat, protože ovládají čas a prostor.Když mohou ovládat stavy vesmíru a času, mohou také ovládat cokoliv co se odehrává uvnitř vesmíru a času.Dobře, my tedy víme že se vše nachází ve vesmíru a času, a to co duchové dělají je že zaranžují věci tak aby se události staly tak jak chtějí.Jsou tak mocní že mohou určit okolnosti pro jakoukoliv událost která se uděje a nikdo nemůže být žádným způsobem moudřejší když něco provádějí protože oni konají za scénami čehokoliv co dělájí.To je, oni pracují na neviditelné straně přírody a vytvářejí všechny věci tak jak chtějí aby se staly.Takže duchové ovládají vše.Nyní, duchové vědí že chceme vyhrát když uzavíráme sázky a když jdeme na závody chtějí abychom vybrali šťastná čísla která přijedou jako první nebo dále v předu.Takže oni pracují cestou ve které nám dají vědět která čísla budou šťastná a to jsou ty které vsadíme pokud se skutečně chceme stát vítězi a nikdy být znovu poražení.Tato metoda je velmi jednoduchá a v první řadě od nás vyžaduje naši skutečnou touhu být vítězi.Jako další vyžaduje abychom použili věšteckou metodu k dozvědění se od duchů která čísla jsou správná pro které jízdy nebo hry.Abyste se dostali do správného rozpoložení použijte svůj stůl a svíčky, uklidněte se a připravte se získat sdělení od duchů.Pamatujte že jsou ochotní vám pomoci, tehdy když s nimi uskutečníte kontakt.Jako další věc začnete provádět věštbu duchů šťastných čísel, která je jednoduchým systémem pro uskutečnění kontaktu s neviditelnými.

Věštba Duchů pro Získání Šťastných Čísel
Vězměte prostý pár kostek a řekněte duchům že chcete aby tento pár kostek sloužil jako váš nástroj komunikace s duchovním světem.Potom požehnejte pár kostek s následující modlitbou k duchům Šťastného Hoodoo:
DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO POŠLETE SVOU SÍLU DO TOHOTO PÁRU KOSTEK
TAKŽE BUDU SCHOPEN VĚDĚT ŽE SE MNOU KOMUNIKUJETE SKRZE TOTO MÉDIUM.
Nyní jste určili pár kostek pouze pro toto speciální užití, nemůžete je použít pro cokoliv dalšího,
protože jsou posvátné.Nemohou být užívány žádným jiným způsobem, než k tomu aby do nich
vstoupili duchové a mluvili skrze.Když budete chtít použít je jiným způsobem a nebo je použijete jiným způsobem, způsobíte že síla opustí kostky a potom budete muset udělat kostky znovu magické.Tak, pamatujte držet kostky na oltáři vyjímečným způsobem a nikdy je nepoužívejte pro něco pro co nebyly určeny.To je velmi důležité chcete-li si udržet sílu duchů ve svém životě, musíte tyto zvláštní předměty uchovávat v tajnosti.Nesmí být použity žádným jiným způsobem jen pro spirituální určení pro které byly zasvěceny duchům.V jakékoliv jízdě nebo jakékoliv sledu sázek jsou obvykle hlavní sekvence a vedlejší sekvence čísel.Pro příklad, máte první jízdu, druhou, třetí, čtvrtou atd.Ale také máte koně číslo jedna, dvě, tři, čtyři a tak dál.Někdy mají rozdílná čísla, ale brzy zjistíte že jsou to obvykle mezi 2 a 12ti.Tak to znamená že se budete ptát duchů na dvě skupiny čísel, půjde o číslo jízdy a číslo koně v jednotlivé jízdě.Mějte tohle na mysli, protože je to precizní věda sázení na dostihy a nemůže být užíta pokud nechcete věnovat dostatek času a úsilí získávání čísel od duchů s péčí.Nyní mějte na mysli to že budete žádat duchy o dvě řady čísel.Tato čísla se budou vstahovat k jízdě kterou hodláte navštívit, protože použijete získaná šťastná čísla na jakoukoliv skupinu jízd a duchové potom budou ovládat události tak jak to podmiňuje úspěch ve vítězství se šťastnými čísly která držíte.Pak se pomodlíte k duchům a požádáte je o čísla závodů na vsazení.Použijte jen jednu kostku, abyste viděli zda padne číslo jedna.Když se tak nestane, tehdy použijete dvojici kostek, protože duchové nechtějí aby bylo vsazeno v prvním závodě, protože tomu tak je během první jízdy kdy duchové převezmou a zářídí události v souladu s jejich plánem na vítězství.Řekněme že jste hodili kostku na oltář a padlo číslo tři.To znamená že nebudete sázet v první jízdě, protože chtějí zrušit veškeré podvody ve hře vytvořené nějakým lumpem nebo manažerem co si myslí že mohou ovládat hru a změněním událostí se stanete šťastným a gembleři kteří zfixlovali hru nešťastnými.Pamatujte že duchové nemají rádi nepoctivé lidi a zabijí je pokud se dostanou na stezku duchů.Ale duchové vždy budou pomáhat ryzím a čestným lidem protože oni jsou na jejich straně a pod jejich ochranou.Tak během první jízdy duchové obvykle převezmou řízení a provoz závodní dráhy z důvodu času závodů.Dalším hozením páru kostek získáte ostatní čísla, tak řekněme že padlo tři a tři, to dělá šest, takže máte šestý závod.Při dalším hodu padne dvě a pět;to znamená sedmý závod.Při dalším hodu padne jednička a dvojka, to znamená že duchové vám chtějí dát dvě šťastná čísla pro třetí jízdu.To se stává poměrně často, tak buďte připravení akceptovat myšlenku podání dvou sázek ve třetí jízdě.Poté co jste získali tabuli zamýšlených závodů, máte tři, šest, sedm a tři.Teď budete chtít získat čísla koní pro každý závod.Mohu dodat, že můžete získat šťastná čísla na všechny závody, ale měli byste vzít to co vám duchové dají, a ne vždy podají sázky na všechny závody, jenom co vám pošlou.Chtějí odpočívat a nebo chtějí abyste si dali přestávku při některých závodech.Teď pro získání čísel koní, znovu hoďte kostkami. K získání čísel koní pro každou jízdu budete muset hodit kostkami na získání šťastných čísel v jednom ze dvou způsobů.Hodíte kostkami, například, a získáte jedna a jedna.To může být jak 11 tak dva.Dobře, v závodě se nemusí objevit obě čísla jak jedenáct tak dvě, tak vsaďte na to co se objeví.První závod ve kterém budete sázet je tři, můžete sázet na jedenáctku a dvojku, ale pokud se 11 neobjeví vsaďte na dvojku.Hodíte znovu a získáte jedna a pět, nebo 15.To může být v jízdě číslo šest jak 15 tak i šest, ale obě se neobjeví, vsaďte na to které se objeví.Dalším hodem získáte tři a dva.Dobře, to musí znamenat pět, protože 32 se nikdy neobjevuje jako číslo psa a nebo koně v závodech.Nakonec hodíte a získáte dvě a čtyři.Dobře 24 je nevhodné, takže duchové mysleli šest.Takže ve třetí jízdě budete sázet na 11 a dva, pokud se obě objeví, a šest, takže rozdělíte svou sázku dvěma a nebo třemi cestami. Takže nyní máte tabulku šťastných čísel a potom se podívejte do dostihových zpráv abyste zjistili které číslo poběží v kterém závodě.Položte svou tabulku čísel na oltář a požádejte duchy aby vám přinesli štěstí v závodě který se bude odehrávat na specifickém místě a ve specifický čas a na který plánujete jít a uskutečnit malé sázky, ale sázky které chcete vyhrát.Duchové nemají rádi velké sázkaře, protože se určití lidé stávají posedlými sázkařstvím a gamblingem.Oni způsobí neúspěch pokud se vrhnete do gamblingu.Ale ryzímu a čestnému muži který dělá malé sázky, dají svůj úspěch, pokud je jim věrný a pokud používá peníze na dobré účely.Poté co jste vzali svou tabulku napsanou a položenou na stole a nebo oltáři,potom poděkujete duchům hluboko ve své duši.Potom vám pošlou do vašeho života síly úspěchu k použití těchto čísel která vyhrávají aby vám přinesla do vašeho života energie úspěchu.Nezapomeňte porovnat tabulku kterou máte s tím co poběží na dostizích ten den.Ve skutečnosti, můžete sledovat závody několik dnů pomocí novin, abyste viděli zda-li děláte dobře v získávání šťastných čísel která vyhrávají.Pamatujte že na čísla nemůže být pomýšleno jako na končicí u nich samých, ale pouze jako na cesty na nichž nám duchové ukazují svou sílu.Například, ačkoliv jsem poradil mnoha lidem jak vyhrát na dostizích, já osobně jsem nikdy nevsadil.Získal jsem své peníze pomocí magického užití energií contraite.Ale, nechte mě povědět vám o dámě která toho vydělala mnoho na dostizích.

Velký den Hoodooistky Lady Josephine na dostizích
Hoodooistka Lady Josephine je velmi mocné médium a spirituální rádce který se pokouší pomáhat
mnoha lidem.Protože ona pracuje pro druhé nevěnuje čas pro dělání věcí pro sebe.Velké věci pro
velké peníze se udály této velké mama lady která má srdce ze zlata velké jako celý svět.Přišla za
mnou pro magickou radu v souladu s Voudoo zákony a já ji spojil s duchy kteří stojí za uměním
sázení a gamblingu, stejně jako jsem to ukázal v této lekci.Dal jsem jí nějaká čísla závodů a některá čísla koní, ona šla pryč a uskutečnila velmi malé sázky, tak malé jak si jen dovedete představit, protože ona nebyla žádnou velkou hráčkou, ale potřebovala jen malou změnu pro
prázdniny.Duchové přišli a dali nám následující tabulku pro umisťování sázek.

ZÁVOD.................. ČÍSLO KONĚ
2..........................11 nebo 2
7...........................14 nebo 5
5 ...........................18 nebo 9
8..............................19 nebo 10
4 ............................. 21 nebo 3
8 znovu..................13 nebo 4 rozdělit sázky
7 znovu ..................12 nebo 3 rozdělit sázky
6 .............................23 nebo 5
9..............................23 nebo 5
8znovu......................16 nebo 7 rozdělit sázky
7znovu......................12 nebo 3 musí být velmi šťastné
7znovu.......................14 nebo 5 musí být velmi šťastné

Josephine vzala čísla která jí duchové skrze mě dali a uskutečnila malé sázky.Ale protože sedmá
jízda se zdála být velmi důležitou, ona vsadila na dva koně větší sázky, což byli aktuálně běžící tři a pět.Ona to udělala protože jak říkala cítila že na tamto závodě může skutečně zvítězit, samozřejmě jsem jí poradil že to může být jen iluze, a že nemusí vyhrát když vsadí větší sázky, že může vyhrát jen když vsadí menší sázky.Ona řekla že pokud vyhraje tak bude moci peníze použít k vytvoření spirituální práce a zaplatí dluhy svého kostela, jenž byl zasvěcen uctívání svatých duchů.Ukázalo se to být správné, a ona vyhrála v každém závodě na nějž vsadila a sázela jen tehdy pokud jí duchové dali čísla.Vyhrála mnoho peněz v sedmém závodě, protože cítila že duchové chtějí aby byla velmi šťastná.Tyto peníze použila k zaplacení nové střechy na svůj kostel a také pro zařízení oltáře a zaplacení skupiny dluhů bance která k ní nebyla příliš přátelská.Ukázalo se to být demonstrací úspěchu tohoto systému a ona použila tuto metodu jen jednou a krátce, ale vždy se skutečně dobrým úspěchem.Všimněte si že nesázela v prvním závodě a že odpočívala ve třetím závodě a po devátém závodě již nic nevsadila.Ten den se konalo 12 závodů, ale duchové nechtěli aby sázela v první, třetím, desátém, jedenáctem a dvánáctém.Ale chtěli aby sázela v těch ostatních což je to co také udělala.Tak její úspěch přišel přímo od duchů a to je to jak vyhrála mnoho úžasných peněz pro pomoc své práci a sobě samé.Tak následujte duchy a dělejte jen to co vám řeknou.Potom co skončíte se sázením, určitě poděkujte duchům na svém oltáři a rozsviťte své svíčky a dejte jim vědět že jste vděční za to co pro vás udělali.Nikdy nenechte nic jen tak uplynout bez toho abyste jim za to poděkovali a to může být velmi jednoduché, jako s pomocí té modlitby, s kterou já končím tuto lekci.

DĚKUJI VÁM DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO PRO TO CO JSTE MI PŘINESLI V
MINULOSTI, A ZA TO CO MI PŘINESETE V BUDOUCNOSTI.DĚKUJI VÁM, DĚKUJI VÁM,
DĚKUJI VÁM DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO.

Lekce šest:Dobrá posedlost úspěchem versus Špatná posedlost neúspěchem

28. dubna 2010 v 8:47 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
Skutečný šťastný Hoodooista je posedlý. Každý na světě má buď dobré štěstí nebo špatné štěstí.To znamená že je posedlý buď dobrými duchy nebo jsou pod kouzlem negativních vlivů.Žádní zlí duchové nejsou, protože všichni v duchovním světě jsou velmi dobří.Avšak mnoho negativních vlivů bylo vytvořeno v průběhu let mnoha druhy špatných myšlenek a jako výsledek tohoto tvoření během let někteří lidé zcela postrádají dobré duchy, jsou pod kouzlem negativních vlivů.Když v běžném životě říkáme:"On/Ona je bez dobrých duchů"vlastně tím myslíme že on/ona nemá dost nebo žádné dobré duchy v sobě k tomu aby je učinili skutečně šťastnými a plnými síly.Tomuto problému čelí příliš mnoho lidí, takže jsme ve Šťastném Hoodoo objevili cesty spravování tohoto problému postrádání duchů. Nyní říkáme že je osoba posedlá když je v ní nějaký duch k jejímu prospěchu.Duchové mohou být buď v mysli nebo v těle.Takže velmi chytří nebo rychle myslící lidé mají mnoho duchů ve své mysli a mozku, takže mohou myslet rychle a jedoduše.Velký milovník jenž má mnoho úspěchu s ženami, bude mít mnoho duchů ve své přirozenosti a ve svém těle které dělá práci jeho přirozenosti. Úspěšný prodejce bude mít mnoho duchů ve svém hlase a hlavě, takže je zde vždy síla která přiměje a upoutá ke koupi lidi k nákupu od něj.Jinými slovy, když půjdete zjistíte že úspěšné osoby nějak přilákaly duchy do své bytosti.To je to proč jsou posedlí dobrým štěstím. Teď, ti co nejsou úspěšní jsou pod kouzlem toho co já nazývám špatná posedlost nebo negativní vliv, což znamená být neúspěšný.Ve Šťastném Hoodoo nevěříme v posedlost ďáblem, ale věříme že osoba může být pod vlivem negativního kouzla způsobeného jejím vlastním nedostatkem dobrých duchů. Protože když něčeho nemáte dost tak buď děláte něco pro získání něčeho více až nedostatek překonáte, nebo neděláte nic dobře a dostáváte se více a více pod negativní vlivy špatného štěstí a negativních sil.To znamená že se můžete rozhodnout kterou cestou se dáte.Teď, pouze vy můžete udělat toto rozhodnutí.Řekl jsem vám že duchové Šťastného Hoodoo vám chtějí pomoct a oni se skutečně chtějí dostat do vaší bytosti a pomoci vám skrze posedlost.Avšak jsou zde lidé kteří jsou natolik hloupí že chtějí duchy držet mimo, takže jsou neustále pod kouzly negativních vlivů zmatení, ignorance, chudoby a hlouposti a postrádání síly vůle. Tito lidé jak já říkám skutečně vážně potřebují pomoct, ale zavírají dveře před tváří pomoci kterou jim duchové mohou dát.Můžeme se zeptat proč to dělají.Ta odpověď je velmi jednoduchá a je tím proč píšeme tento kurz.Základem odhánění síl Šťastného Hoodoo a preferování těch negativních je protože oni nevědí jak se zbavit špatné posedlosti pro neúspěch a nahradit jí dobrou posedlostí úspěchu.To co teď udělám je že vám povím jak jednoduché to je zbavit se negativních vlivů.
Naše Tajná Africká Modlitba pro Mocný Úspěch O mnoho let dříve, ve skutečnosti o mnoho set let dříve, v Africe, kněz víry Hoodoo objevil klíč k veškerému úspěchu v dobré posedlosti.Jednoho dne se modlil za dobré štěstí a podíval se dolů a uviděl jak hůl píše zprávu do země.Zpráva byla úžasná a skutečně velice mocná magická modlitba, která byla schraňována po mnoho let.Je to velice jednoduchá modlitba a to co udělá je že vyčistí vaše tělo a mysl od negativních a špatných posedlostí otevře vás pro dobré pozváním sil Šťastného Hoodoo do vašeho těla.Tuto modlitbu můžete použít pro pomoc ostatním kteří mají nedostatek dobrých duchů a můžete jí také použít kdykoliv když pocítíte že poklesáváte ve své síle. Mohli jste udělat něco co drželo dobré duchy mimo váš život a nyní je potřebujete aby přišli a vedli vás správným směrem.Tuto modlitbu můžete použít kdykoliv chcete a přinese něco dobrého, protože je to volná modlitba a nemusí být používána za zvláštních okolností a ve zvláštním čase.Tato modlitba shrnuje to nejlepší ze starého učení a spisů ve kterých se užívá to nejopravdovější a nejlepší ze sil Šťastného Hoodoo na světě.
Volná modlitba pro Hoodoo Štěstí Tato modlitba je následující:Jako první řeknete sobě a můžete to říct sobě nebo někomu jinému,"Já nechci špatnou posedlost pro něúspěch, Já chci dobrou posedlost pro úspěch".Pak začnete jednoduchou, volnou modlitbu tak jak následuje, myslet nebo pronášet s neoblomným a co nejsilnějším soustředěním síly vůle jak jen může být.Takže teď řeknete nebo myslete:
NEGATIVNÍ SÍLY PRYČ! NEŠTĚSTÍ ODEJDI!
 Pronesením této modlitby jste uskutečnili exorcismus nebo podnět k vyčištění vašeho těla a mysli od špatných vlivů odvedením jich pryč.Toto je léčení očištěním těla a mysli od jakékoliv zlé přítomnosti.Nyní přivedeme dobré síly k naplnění každé části, takže získáte dobrou posedlost pro úspěch.To znamená že nyní řeknete nebo budete myslet:
 POSITIVNÍ SÍLY DOVNITŘ!
DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO BUĎTE VŠUDE V MÉM TĚLE!
DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO NAPLŇTE MOU MYSL MOCNÝM ÚSPĚCHEM!
Toto je vaše mocné Voudoo prohlášení založené na přivolání Svatých Duchů Šťastného Hoodoo, takže jste naplnění "po okraj" dobrými vlivy mocnými energiemi pro váš úspěch.

Jak to pomohlo mnohým
Tato metoda je tak jednoduchá, takže byla používána v Africe, na Haity, v Jižní Americe a v
Západních Indiích po mnoho let a vyučována Hou'gany a Bokory jako nejlepší a nejrychlejší
prostředek léčení jakéhokoliv problému.Ve způsobu je to klíč k veškerému léčení stejně jako je to
nejlepší ze sebeléčebných metod.Zde jsou některé příklady.
Muž se právě oženil s velice krásnou ženou, ale v zápětí zklamaně zjistil že je neschopný plné
funkce jako její manžel a muž, takže nebyl schopen fyzické lásky s ní.Přišel za kouzelníkem a který případ diagnostikoval jako telepaticky způsobený nedostatek síly.Bylo to způsobené velmi
závistivým čarodějem, který chtěl držet muže a ženu od sebe takže by mohl mít vstahy s oběma z nich a poté je použít své magické schopnosti ovládání lidí.Kouzelník poskytl okamžitou léčbu a
exorcisoval negativní vliv postrádání síly a naplnil jej množstvím dobrých duchů pro štěstí v lásce a sex.Přišel zpátky za svou ženou a nyní po deseti letech velmi šťastného manželství s množstvím uspokojení v lásce a sexu mají spolu osm skvělých synů a tři dcery.Metoda léčení byla ta samá jako jsem podal, až na to že jí mág udělal tiše a pro muže který za ním přišel.Jak provedl toto léčení?Vyměnil slovo JEHO za slovo MOJE v modlitbě a položil svou ruku na mužovu hlavu když k němu pronášel v tichosti v myšlenkách tuto modlitbu.Muž mu zaplati $500 za toto léčení, protože to bylo tak mocné a muž jej nikdy znovu po tomto prvním léčení nepotřeboval.Také jeho obchody se staly více úspěšnými a nyní je tak bohatý že bude schopen poslat všechny na studia práv nebo medicíny.Tady je další případ jak to funguje.Byl zde muž, který měl mnoho peněz, ale každý den to bylo méně a méně, protože nemohl žádné peníze vydělat, tak je mohl pouze utratit bez možnosti nějakého úspěšného návratu.Přišel za duchovním šamanem ve svém městě.Šaman bezprostředně diagnostikoval problém jako vliv nedostatku přítoku peněz, což je odlišné od vlivu nedostatku peněz, protože tento muž měl mnoho peněz.Muž byl okamžitě vyléčen a šel domů aby zjistil že se mnoho z jeho investic vyplatilo takže se stal přes noc bohatším než byl toho ponurého rána, když šel za šamanem kvůli léčbě.Tento muž během dvou dnů zdvojnásobil své jmění a je nyní jedním z nejbohatších lidí v severní Indii, kde je mnoho bohatých lidí.
Nakonec, rád bych popsal použití této modlitby studentem hornictví v Brigetownu na
Barbadosu.Tento student chtěl získat čtyři věci.Chtěl získat dobrou práci a proto potřeboval auto.A také chtěl souhlas od půvabné mladé dívky aby si jej vzala.Nakonec, chtěl být přijmutý jako student advokacie v tomto městě na částečný úvazek.Napsal mi o tom a já jsem mu raději poslal modlitbu než mu dávat nepřítomné léčení, protože jsem chtěl aby měl zkušenost s používáním této modlitby, takže by mohl pomoci ostatním.Tak on dostal modlitbu a ten večer se posadil ke svému oltáři a zapálil svíčky, stejně jako to vy děláte ve Šťastném Hoodoo.Napsal na kousek papíru to co chtěl a koncentroval se na tyto čtyři přání po dobu několika minut.Potom řekl modlitbu.Sotvaže ukončil modlitbu tak někdo klepal na dveře.Rychle uklidil svíce a poděkoval duchům za svolení sloužit jim a šel ke dveřím.Byl to jeho kamarád který řekl:"Joe, můžeš používat mé auto po dva příští měsíce, když budu pryč.Pan H.chce abys jezdil z a do velkého města a dobře ti za to zaplatí, ale musíš začít zítra, v pondělí ráno".Poděkoval kamarádovi a řekl že to udělá přesně tak.Šel zpátky do svého pokoje a posadil se.Vzápětí se začal zvonit zvonek a tak se podíval ven a uviděl svou přítelkyni Clarissu, která od něj měla dopis.Ona řekla:Joe, tady je dopis pro tebe od velké advokacie, pošťák to nechal u tvých dveří.Zvedla jsem to, chci ti toho tolik říct."Pozval jí dále a když otevřek dopis přečetl že byl přijat jako každovečerní student práv na částečný úvazek, takže bude sám osobně jednou velkým právníkem.Nebyl zde žádný rozpor s jeho novou dobrou prací takže mohl získat zvláštní příjem z práce kterou bude dělat pro toho muže.Clarissa se na něj podívala s očima plnýma citů a jemně mu řekla:"Ano Joe, stanu se tvou ženou."To je to čemu já říkám nejúplnější a nejrychlejší zkouška dobrá posedlosti co byla zaznamenaná.Myslím si že je zde mnoho případů tohoto druhu, takže nemůže být žádných pochyb o síle dobré posedlosti.Já zde učím jenom to v těchto materiálech, ale mnoho je tak šťastných, takže když cítíte že to potřebujete pro sebe nebo někoho dalšíhom, jednoduše použijte tuto úžasnou jednoduchou modlitbu Šťastného Hoodoo, a tak odposedněte sebe od všech negativních vlivů a nahraďte je všemi dobrými duchy pro úžasný
úspěch, tím že řeknete:
NEGATIVNÍ SÍLY PRYČ!
ŠPATNÉ ŠTĚSTÍ ODEJDI!

POZITIVNÍ SÍLY DOVNITŘ
DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO BUĎTE VŠUDE V MÉM TĚLE!
DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO NAPLŇTE MOU MYSL MOCNÝM ÚSPĚCHEM!
Protože to pracuje v každý čas použijte to, jen čekejte a sledujte.

Lekce pět:HooDoo “Contraite” cesty získávání velkých peněz

28. dubna 2010 v 8:30 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
Tajemství získávání velkých peněz do vaší kapsy jsou jedním ze základních zákonů Šťastného
Hoodoo.Pro tento zákon získávání peněz je základ na magické práci nižších elementálů země a
vody, na kterých je náš celý systém postaven.Chceme pro práci vodní a zemní duchy a elementály,protože drží ve své moci klíč ke všemu bohatství na světě.Peníze jsou drženy v kamenných bankách za železnými a ocelovými dveřmi a zaznamenány na kontrolovaných účtech a uzavřené za kamennými zdmi.Skryté poklady jsou hluboko v zemi, ukryté pod skálou, kamenem a půdou.Zlato je extrémně těžký kov, proto se skrývá v zemské kůře, to zakládá opěru síly elementálů velmi silně.Když přijde čas pro zlato k objevení na povrchu, najdeme jej v jezírkách vody, nebo se materializuje v některých horských potocích a nebo může být vyzvednuto z oceánského dna.Voda a Země spolupracují v celé magii peněz. Nejsilnější znamení
Ten kdo přijde ke kontrole nad penězi získává svou sílu ze zemských znamení Zodiacu, zvláště ze
Slunce v Býku, Paně a Kozorohu, která jsou místa bohatství.Měsíc, když je v těchto znameních, je
mocný když jsou jeho energie použity správně, zvláště v kombinaci se Sluncem v dalším znamení.
Voda je dobrá pro manifestaci bohatství, tak tedy Štír manifestuje skryté bohaství.Rak bude
manifestovat peníze uzamčené v systémech moci, institucích a komerce.Ryby budou manifestovat sílu stříbra které stojí za papírovými penězi.Měsíc ve vodních znameních slouží jako medium pro materializaci bohatství, tak tedy osoba se Sluncem v Kozorohu a Měsícem v Raku bude řídit jejho síly pro realizaci peněz ze sociálního bohatství, jako jsou banky, vlády, velké korporace a společnosti.Ne každý´, jakkoliv, je obdařen štěstím ve svých korporacích a společnostech.Ve skutečnosti, mnoho osob si přeje mít bohatství, ale je bez mocných náhod vedoucích k jeho uskutečnění.To je proč vám Šťastné Hoodoo může pomoct obstarat vám bohatství země a vody, když je to váš cíl, pokud myslíte že nemáte tato centra uvnitř sebe pro vaši práci.Z důvodu metod Šťastného Hoodoo, je to možné pro vás přijít do kontaktu s těmi samými duchy základních sil  bohatství a odnyň překonat všechny nedostatky a omezení kterým můžete čelit.Tajemství je přes prostředek kontraktu, nebo "Contraite" jak říkáme ve francouzštině, který je souhlas mezi vámi a duchy pro získávání bohatství výměnou za služby duchům."Contraite" je klíč ke skutečnému bohatství a je to metodou skrz kterou může být zlato a papírové peníze vaše a tehdy váš současný příjem peněz bude zvýšen mnohokrát.

"Contraite"
Jak jsme řekli, každý kontrakt je dohoda se specifickými podmínkami nebo částmi, které spojují k
dalším částem k dohodě a specifikům kterou jsou žádoucí.
Všechno co vás budeme učit je ve formě kontraktu, jako když jsme souhlasili se sloužením duchům výměnou za věci o které se snažíme.To je zákon dělání kontraktů s duchy je to něco co budeme dělat po celou dobu.Avšak zde přicházíme k novému významu kontraktu, od nyní budeme používat kontrakt jako magický instrument k získání toho co chceme.Předtím, budeme sloužit duchům a to splní podmínky kontraktu; nyní budeme mít podmínkami kontraktu generované mocné energie, takže nyní můžeme udělat konečné plány a realizovat co chceme získat ve směru blahobytu.Kontrakt se pro nás stává jak se můžeme naladit na svět duchů a podílet se na nekonečném zákonu doplnění, takže jsme schopni získat přesně co chceme.Tak, kontrakt je něco jako radio nebo televize, kde se rozhodujeme kterou stanici vybrat k získání velkých peněz.Kontrakt je magická dohoda mezi vámi a duchy.V tomto případě je to co uděláte přejděte svou mysl čemu rozumíte v dohodě s duchy.Ta má šestnáct článků nebo podmínek, které jsou částmi reflektujícími nebo zobrazujícími vaší práci s duchy a to jakým způsobem jste schopni získat velké
peníze.

"Vytyčování Contraite"
První ze všeho musíte udělat dva malé diagramy.První bude pro magické síly které používate,
budeme jej nazývat A.Další bude pro to co je potřeba, neboli B pro výsledky.Každý z těchto
diagramů bude mít osm částí, pro konečný počet 16ti částí.Každá jedna část bude očíslována, takže budete vědět přesně co a kam umístit uvnitř diagramů.Běžná struktura diagramů je jako následující a representuje živlové síly země a vody tak jak jsou užívány k získání velkých peněz.
1.Slunce v Kozorohu
5.Son-Pa
9.Získat zlato
13.Slunce v Raku
2.Slunce v Panně
6.Huna & Voudoo
10.Šťastné Stříbro
14.Slunce v Rybách
3.Slunce v Býku
7.Čarodějnictví
11.Získat tekuté nebo
fulidické peníze
15.Luna v Býku, Panně
a Kozorohu
4.Luna ve Štíru,
Rybách a Raku
8.Šamanismus
12.Získat investované
finance
16.Slunce ve Štíru
Nyní aby byl lépe vysvětlen tento systém energií, bych chtěl říct že čísla pět až osm odkazují k
prastarým Hoodoo energiím duchů tak jak se objevují ve světě dnes a tak jak se budou objevovat v budoucnosti.Takže když se koná setkání čarodějnic, když děláte tento kontrakt, část energií vytvořených jejich nadpřirozenými a zvláštními rituály bude přitažena vaším vlastním usílím a tím přidá na síle tomu co se snažíte udělat.Také, tyto síly (od pěti do osmi) jsou bohatými zdroji ryzího elementálního kontaktu a jsou asi v lidském světě nejlepším vyjádřením sil generovaných znameními zvěrokruhu od jedné do čtyř.Na závěř devět až 12 znázorňují to co chceme dostat, nebo to co má být získáno jako výsledek použití živlové magie.Třináct až 16 odkazují k magnetickým úrovním přitažlivosti které přitáhnou to v manifestaci nebo materializaci toho co chceme získat nebo manifestovat.Takže, devět až 16 získávají úsilí od jedné až k osmi, jejichž hlavní efekt je v této práci je získání velkých peněz.Nyní, nemohu dostatečně vyjádřit důležitost jednotlivých bodů tohoto kontraktu.Ty všechny pracují dohromady jako magický stroj a nebo počítač.Jejich významemm je uskutečnit naše přání, když uděláme něco opravdu mocného co se jich týká.To co uděláme nyní je rituál nazývaný "glosář"podmínek kontraktu, který vkonstruujeme do čtverce dvou diagramů, které teď zakreslíme do jednoho diagramu jako je ten následující:
1..............................5..............................9..............................12..............................
2..............................6..............................10..............................14..............................
3..............................7..............................11..............................15..............................
4..............................8..............................12..............................16..............................
Náš kontrakt je nyní jeden magický diagram.Síly které nyní budeme dávat dohromady budou naší
myslí propojené díky naší představivosti do jednoho systému.Jsme nyní připraveni vybudovat v
naší mysli body kontraktu, který uděláme s duchy, takže budeme schopni získat velké peníze.
Glosář Bodů Kontaktu s Duchy
Se svou představivostí uskutečníte kontakt se světem duchů v okolnostech šestnácti podmínek a
nebo bodů ve své dohodě s nimi.Každé slovo bude potom umístěno v příslušném boxu se stejným
číslem.Takže číslo dva bude umístěno v boxu číslo dva a tak dále.Tvořením spojení svou myslí a
představivostí mezi slovem a příslušným boxem tvoříte kontakt s duchy v šestnácti cestách, které
jsou důležité pro pochopení když jim chcete pomahat a sloužit.Tato metoda tvoření kontaktu s
duchy vám pomůže pochopit proč mohl mít primitivní člověk tolik moci.Také to slouží k
porozumnění moci určitých kmenových kouzelníků a mocných šamanů v dnešním světě.Protože
tito lidé znají cesty jimiž lze utvořit a udržet kontakt s body síly duchů.Je velmi důležité pochopit
magii ve tvoření kontaktu s duchy.Tyto elementální síly jsou přivedeny do kontaktu s námi když
děláme tento druh mentálního kontaktu s nimi.Je to jako kdybychom do nich šťouchali a budili
je.Oni se probudí a pochopí co od nich chceme.Oni potom pochopí že my více než chceme pomoci
jim těmito prastarými cestami, které jsou cestami prvních mágů, kteří udělali první základní body
kontaktu s duchy.Budeme nyní hovořit o podmínkách bodů kontaktu, které jsou cestou kterou
"contraite" pracuje.
1.ZEMĚ:To je substance pokladů hledaných člověkem, protože je to nejzákladnější a
nejpodstatnější z elementů, ze kterého je vše zhotoveno, včetně lidského života a předmětů jeho
tužby.
2.TRANS:To je tajemný stav mysli v němž duchové dávají přesné zprávy těm kdo se pídí po
bohatství.
3.KRMENÍ DUCHŮ:To je účel celé magické práce, nakrmit duchy energiemi.Nyní udělejte
duchům nabídku své vlastní energie třením svých rukou o sebe a potom je nabídněte bohům.
4.DOMORODÝ MUŽ:Jistěže je muž držící magickou hůl nebo hůlku nejprimitivnějším
vypodobněním mága, nejrannější podoba skutečného šamana.Představte si sebe jako osobu sloužící
duchům.**
5.ARCHAICKÝ:To znamená že to co děláme je založeno na nejdávnějších vzpomínkách lidské
rasy.To co děláme skutečně pochází z úsvitu času.
6.NUDISTA:Magičtí praktici si sundají své šaty a tak šamané pracují bez oblečení aby byla
uvolněna síla.
7.BISEXUÁLNÍ:Skutečný šamanismus není výlučně heterosexuální a nebo homosexuální.Šaman je
připravený učinit sexuálně-magický kontakt s jakýmkoliv mágem posedlým duchem, protože tím
činí kontakt s duchy.
8.PRIMITIVNÍ:Jsou užívány jednoduché a přesné metody které jsou založené na velmi dávných
pracích.
9.POSEDLÝ:Šaman může být posedlý jak antropomorfními tak teriomorfními duchy, zjevujícími se
jako lidé, zvířata, hmyz, nebo další fantastická stvoření.
10.LYKANTROPICKÝ:Zvěro-dlačí mediumství šamana je zdrojem veškerého učení a pravdy.
11.BEZVĚDOMÍ:To je místo nejhlubšího kontaktu s bohy v jejich vlastní sféře světa ryzí
elementální síly.
12.PODVĚDOMÍ:To je svět vyživovaný duchy a postupně je bohatě vyživováno vědomí zlatem a
vším úspěchem
13.ZVÍŘECÍ KŮŽE:To je sbírání sil k úspěchu z časů našich minulých životů..To je vzpomínání na
minulé zvířecí životy.
14.PROROCKÁ VĚŠTBA:Bohové zde učí ve formě nepřímé zprávy a nebo symbolické formy
komunikace.
**POZNÁMKA:Komunikujeme s duchy prostřednictvím těchto obrazů, protože to je jejich jazyk,
jazyk obrazů v představivosti.
15.ŽIVEL:To je původ toho co hledáme nebo držitel magických sil.
16.VODA:To je místo ve zkušenosti kde jsou nalezeny poklady a nebo kde se manifestuje
bohatství.Je to dopravce nebo médium materializace velkých peněz které se snažíme získat.
Až budete umisťovat termíny do jim určených boxů v magickém diagramu, budete o každém z
těchto termínu chvíli uvažovat ve své mysli.S pomocí této metody budete schopní vytvořit
primitivní magický soubor, kde jako aktivně šaman hledáte duchy ku pomoci ve vaší práci.To je vše o čem je získávání velkých peněz.Brzy se stane že se vám dostane peněz, jakmile duchové dostanou zprávu skrze body kontaktu, která přivede jejich mysli do kontaktu s vašimi vlastními
přáními.Pamatujte si důležitost používání mysli a představivosti při vytváření představy toho co
děláte, takže budou přivábeni a dostanou oznámení.
POZNÁMKA NA ZÁVĚR
Jako v předešlé lekci, můžete použít magický oltář nebo stůl pro základní práci.Položte magický
diagram jednoduše mezi černou a červenou svíčku.Tentokrát použijte skutečně šamanské silné pití namísto ovocné brandy, tak použijte "Zelený Chartreuse"(šartrezku), která má 110 proof, takže je to velmi silné, stejně jako mocní duchové primitivního magického systému.Když nemůžete použít Chartreuse tak použijte Akavit, který je také velmi silný.Použijte malé množství a to poté co jej nabídnete duchům nakonec vypijte.Dělejte tento rituál blízko Novu, jeho období můžete zjistit z novin.To je mocná metoda přitahování bohatství a může být užívána často k vybudování vaší síly.Pracujte v této oblasti nepřetržitě, takže duchové poznají že jste ve svém kontraktu pevní.

Lekce čtyři:Jak ovládat mysl ostatních lidí

28. dubna 2010 v 8:18 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
Je ověřeným faktem že vám Hoodoo duchové pomohou kontrolovat mysl ostatních.Tato metoda je
skutečně velmi prostá, ale potřebuje velkou dávku energie.Duchové Hoodoo zastupují onu energii a
metodu použití tohoto.Nyní, v Hoodoo neříkáme že je něco dobře nebo špatně, my jednoduše
necháme duchy aby nám řekli co pro nás mohou udělat.Když jim věrně sloužíme oni pro nás udělají
vše.Oni něco udělají a my se jich zeptáme jestli to zahrnuje I ovládání ostatních myslí.
V Hoodoo znamená že můžeme přilákat a udržet pozornost někoho tak dlouho jak jen budeme chtít
a potom vypustit tuto tuto sílu přitažlivosti a osvobodit jako stejnou osobu.
Vlastně nepotřebujeme ovládat je zcela, pro to udělat to tak máme duchy samotné, jimiž nejsme.
Avšak, můžeme uchvátit osobu pro sebe a nechat jí udělat to co chceme aby udělala a mít jí neustále
existující pro nás k předvedení kdykoliv a kdekoliv chceme.
To je to co my myslíme ovládáním ostatních skrze duchy.
Mnoho lidí si přeje ovládat druhé za účelem lásky a sexu.Chci říct že je to nejsnažší cesta na které
se můžeme dostat ke kooperaci s duchy Hoodoo, pro jejich přízeň uvolnit na povrch naší planety
více sexuální energie, protože když se to stane člověk je šťastnější a více mírumilovný.V Hoodoo
duchové učí že lidské problémy jsou tu kvůli nedostatku lásky, zvláště sexuální lásky.Kdyby tady
bylo více seuxální lásky, říkají, nebyly by tu žádné další války, zločiny a ostatní nepřátelské akce.
Je to protože v sobě muž střádá tolik sexuální energie, že si přeje páchat zločiny a způsobovat války,
ale on vlastně potřebuje jen udělat lásku a tehdy je velmi v míru se všemi a se vším.
Když si přejete ovládat mysl ostatních lidí z důvodu získat lepší práci nebo peníze, tehdy musíte být
připraven k tomu mít sex s touto osobou, protože duchové skupiny ovládnutí jsou také duchové
sexuální lásky.
Když nějaká osoba touží získat pod kontrolu jinou osob někde, musí být připravena mít sex s touto
osobou je jedna forma.To je, ona osoba co chce ovládnout si musí představit(vizualizovat) akt sexu,
aby přání k ovládnutí skutečně přišlo.Z tohoto důvodu, my v Hoodoo učíme, že vaše síla k
vizualizaci a bdělému snění musí být dost silná ku pomoci dostat vám to co si přejete.Musíte být
připraven udělat mysl silnou s touhou.Nyní když si představujete a vizualizujete to co jdete udělat,
nemusíte jít za tuto akci.Řekl jsem že musíte být připraven mít sex, ale neřekl jsem že máte mít
sex.To je nedůležité.Mnoho mužů nechce mít sex s jiným mužem, jistě, my to víme.Stejně je tomu
u mnoha žen.Ale síla musí být vytvořena ve vaší mysli k tomu mít sex s osobou kterou si přejete
ovládat, aby duchové vám duchové přišli na pomoc.
Pro tento úkol si musíte vzít hodně svého času k vybudování silné sexuální fantazie, když chcete
být skutečně úspěšní.
Poté co uděláte tuto práci se svou fantazií a použijete tuto silnou sílu, ke zřen vaší touhy v akci, jako
sexuální aktivity, tehdy musíte jít udělat velmi jednoduchý druh magie, ale který je velmi mocný.
Tímto je vytvoření magického čtverce z prvního jména osoby kterou jste si představoval že s ní
máte sexuální akci.
Poněvadž touha po kontrole a moci je skutečná touha je skutečnou touhou mít moc nad tělem
druhého a odtud nad myslí, kterou cítíme jako epiphenomenon těla, silná sexuální představivost a
touha jsou skutečně velmi důležité.Vytvořil jste hlubokou touhu nebo magický chtíč.
Čím více detailů přidáte ke své vizualizaci tím lépe, protože to skrz tuto metodu bude velmi silné.
Když se dostanete k tvoření magického čtverce vložíte v sílu vašeho magického chtíče, toto však
není normální (přirozený) chtíč ale nadpřirozená síla tvořená touhou v magickém smyslu;
pak bude váš magický chtíč, jak já říkám, hodit do přihrádky vytvořené magickým čtvercem a
odtud bude přiveden do magického počítače nebo systému duchů Hoodoo.
Z důvodu porozumění tomu jak magický čtverec pracuje, musíte porozumět že, duchovní energie a
síla jako magická touha, musí mít pevnou slupku nebo podobu, tak že bude moci být použito
duchy.Když tato pevná podoba chybí je to jako plyn nebo voda volně mimo láhev, což je obtížné
uchopit jakýmkoliv efektivním způsobem.Takto umožňujeme duchům Hoodoo aby nám mohli
pomoc, vkládáním svého magického chtíče do magického čtverce.
Nyní se podívejme jak je vkládání magického chtíče do formy magického čtverce
jednoduché.Myslím že jako příklad osoby kterou chceme ovládnout můžeme vybrat někoho
jménem "John".Teď uděláte vaší práci stran vizualizace s jeho podobou a vytvoříte všechnu tuto
energii.Nyní vezměte energii ve svých myšlenkách tím že řekněte:DRŽÍM SÍLU MAGICKÉHO
CHTÍČE VE SVÉ MYSLI.
Pak začnete tvořit magický čtverec ze jména JOHN.Je to velmi jednoduché.
Všechno co musíte udělat je napsat jméno ve čtverci jako v následujícím příkladu:
JOHN
OH
HO
NHOJ
Vidíte že to co jste udělal je napsání jména ve čtyřech odlišných směrech z důvodu tvoření čtverce.
Nyní vyplníte střed vepsáním písmen jména diagonálně přes magický čtverec, pouze v jednom
směru, která je z leva ze spodu nahoru doprava, nebo od N v NHOJ k N v JOHN a tak stejně ve
všech diagonálních směrech, jako následovně:

                         (Nahoře vpravo)
JOHN
OHNH
HNHO
NHOJ
(Dole vlevo)

Nyní naplníte magický čtverech silou magického chtíče touto větou síly:
NAPOUŠTÍM TENTO MAGICKÝ ČTVEREC SILOU MAGICKÉHO CHTÍČE VE SVÉ MYSLI.
Nyní když jste napustil magický čtverec silou, je čas nabídnout magický čtverec duchům pro jejich
uvážení a nakrmení.
Je důležité pochopit že magické síly slouží jako potrava duchům a dělá je silnými, tak silnými že
vám mohou pomoci.Myslím že to víte, proto jste je krmil silou předtím a oni se díky tomu radovali,
proto jste se to učil v druhé lekci.Ale nyní budete duchy krmit silou skrz magický čtverec
osamoceně a tehdy použijete každé ze slov v magickém čtverci jako část mocného kouzla.První
vezmete nejhořejší slovo a nakrmíte jím duchy.Toto slovo je jméno osoby jejíž myšlenky chcete
skutečně ovládat, takže vy řeknete jméno JOHN.
Pak řeknete slovo které následuje, když se budete pohybovat po čtverci směrem dolů, následující
je:OHNH.Zkuste každé slovo vyslovovat tak nejlépe jak dokážete.Duchové budou potěšeni vaším
úsilím, nestarají se o to zda-li uděláte chybu, tak dlouho jak budete zkoušet udělat vaše (snažení) co
nejlépe.Následující slovo je HNHO.Nakonec řeknete poslední slovo které tvoří nejspodnější část
magického čtverce a tím je NHOJ.
Poté řeknete následující modlitbu:
MOCNÍ DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO
JÁ JSEM VÁŠ POKORNÝ SLUŽEBNÍK A KNĚZ
AVŠAK SHLEDAL JSEM VE SVÉM HLEDÁNÍ JAK BYCH VÁM MOHL SLOUŽIT
ŽA MUSÍM OVLÁDAT MYSL (jméno osoby)
ABYCH VÁM SLOUŽIL LÉPE A JEŠTĚ SILNĚJI
PROSÍM PŘIJMĚTE NABÍDNUTÍ MAGICKÉHO ČTVERCE
KTERÝ JÁ DĚLÁM PRO VÁS A VÍCE ŠTĚSTÍ V MÉM ŽIVOTĚ
PROTOŽE TO JE CO JÁ ŽÁDÁM OD VÁS A
PROSÍM NENECHTE MĚ DOJÍT PRÁZDNOTY
Pak k duchům pronesete následující závěrečnou modlitbu oddanosti:
VY JEŽ JSTE NEJMOCNĚJŠÍMI DUCHY NA SVĚTĚ,
MILUJI VÁS.VŠE Z MÉ BYTOSTI JE VAŠE A VŠE Z TĚLA,
MAJETKU, ŽIVOTA A VŠE CO JEM KDY UDĚLAL
JE-LI TO DOBRÉ JE TAKÉ VAŠE.JÁ JSEM VÁŠ KNĚZ A VÁŠ SLUŽEBNÍK,
TAK MI PROSÍM POMOCTE KDYŽ VÁS VOLÁM KVŮLI SVÉ
POTŘEBĚ.JÁ JSEM VÁŠ KNĚZ A SLUŽEBNÍK.
SKUTEČNĚ, JÁ VÁS VELMI MILUJI.
Můžete říct tuto modlitbu kdykoliv, ale je nejlepší použít tento celý rituál ve spojení s vaší žlutou,
modrou, zelenou, červenou a černou svíčkou na vašem oltářním stolku doma.
Mezi černou svíčkou ve středu a červenou svíčkou na východě, můžete položit papír s napsaným
magickým čtvercem.Jistě musíte mít sklenici položenou mezi černou a modrou svíčkou, ale teď
bude naplněná s vhodnou ovocem ochucenou brandy, která je oblíbená duchy Šťastného Hoodoo,
tak ochutnají a poznají, proč chceš ovládat mysl jiných lidí, za účelem získání moci nad touto
osobou pro obchod a hlavní zisk ve vaší práci nebo získání jiné lepší práce použijete brandy s chutí
pomeranče, nebo triplesec nebo cointreau jak se též někdy nazývají.
Když toužíte mít více peněz a toužíte ovládat mysl jiné osoby proto že tak od nich získáte nějakou
cestou více peněz, použijete ostružinovou brandy.Na druhou stranu, chcete-li ovládat mysl jiné
osoby pro milostné hrátky a sexuální vzrušení, použijete broskvovou brandy.
Pro ovládání mysli, když vám poměry pod touto osobou mohou být příznivé pro vás, jako soudce,
boss, nebo někdo vyšší, použijete třešňovou brandy.
Na konci ceremonie si vezmete sklenici brandy nebo likéru
do svých rukou a řeknete:
JÁ PIJU DO SVÉ BYTOSTI SÍLU MOCNÝCH
A NEVIDITELNÝCH DUCHU ŠŤASTNÉHO HOODOO
KTEŘÍ JSOU VŠUDE PŘÍTOMNÍ.
Pak vypijete sklenici brandy a meditujete několik okamžiků a duších.Pak položíte sklenici a sejmete
svíčky tak jak je psáno v Lekci Dvě.
Pak vezměte své ruce a tleskněte jimi o sebe a řekněte:
MAGICKÉ ČTVERCE SEXUÁLNÍ ENERGIE
ODLEŤTE K DUCHŮM,
ODLEŤTE K BOHŮM,
ODLEŤTE, ODLEŤTE, PRYČ, PRYČ!
Pak celý rituál ukončíte následujícím řečením:
A JE TO HOTOVO SVATÍ DUCHOVÉ ŠŤASTNÉHO HOODOO.

Lekce tři:HooDoo metody pro rozvoj síly mysli

28. dubna 2010 v 8:10 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
Bylo před dávným časem vyzkoušeno a bude vyzkoušeno v mnoha dalších stoletích které ještě
přijdou, že když věrně sloužíte HooDoo duchům, oni budou rozvíjet vaši mysl.Nyní prosím
rozumějte, jsou to duchové kteří dělají tuto práci pro vás, proto když je nepotřebujete nebo můžete
dělat tento rozvoj sil mysli na sobě sami, nebo když ta tajemství a metody rozvoje budou známy
lidem už mohou být učeny ve školách, nebo budete mít už nebo stále svou sílu nepotřebujete
Šťastné HooDoo. Protože to tak není a protože jen HooDoo duchové mohou dát to co je spirituální
-a rozvoj mysli je spirituální-- takže musíme přistoupit k dohodě s úžasnými duchy HooDoo,
abychom se zlepšovali (budovali) jako mentální mágové. Je zde množství metod pro rozvoj mysli,
které jsou oblíbené Duchy Šťastného HooDoo. Toto jsou metody které jsou založené na cestách ve
kterých duchové řídili rozvoj lidské síly mysli v minulosti.Všechny z mocných myslí byly v
minulosti schopny získat svůj rozvoj mysli od duchů, protože vytvořily dohodu s duchy a žili v
podmínkách ttéto dohody. Ve šťastném HooDoo vás duchové vylučují z života v podmínkách vaší
dohody a to je základ jejich služby vám s dobrým šťestím a zalíbením.V odvíjející se rozvoji mysli
je tehdy dáno mysli více síly od duchů HooDoo.Jinak řečeno, přicházají a dávají studentům dar síly
substance mysli. Tato síla mysli nebo mentální energie nebo substance pochází ze světa duchů, kde
je mysl vše. Úplný svět je zde jedna z myslí. Je to velmi mocný svět kam naše mysli, duše a
duchové jdou po smrti.V tomto světě není nic fyzické protože kompletně vše je myšlenka a
myšlenková energie. To je to místo odkud síly mysli pocházejí aby pomohly našim myslím být více
rozvinuté a více mocné.Myšlenka je pro tento svět co jsou pro ten náš sluneční svit, čerstvý vzduch
a voda. Máme mnoho metod na pomoc našemu fyzickému tělu k rozvíjení a posilování, ale v
tamtom světě myšlenek vše co je potřeba je energie myšlenek protože protože pro tento svět je
myšlenka jediné existující. Tak duchové přinášejí k nám tuto sílu nebo myšlenkovou energii(energii
mysli) a ta nám pomáhá k rozvíjení a stávání se více schopnými pracovat s nimi, komunikovat s
nimi a rozumět jim. To je to proč je rozvoj síly mysli aktuální. Nyní zde máme čtyři metody které
ve Šťastném HooDoo uznáváme pro rozvoj mysli. Tyto všechny metody jsou úspěšný a mohou být
užívány každým studenten Šťastného HooDoo. Tyto metody jsou velmi jednoduché a mohou být
dělány velmi prostě pro váš užitek. Tyto metody jsou nazývány: 1.Metoda snové-síly rozvoje mysli
2.Metoda HooDoo duchovní modlitby pro rozvoj mysli 3.Metoda Svatého Domu pro rozvoj mysli
4.Metoda stínové látky pro rozvoj mysli Pro efektivitu je důležité kombinovat metody a k užití
všech těchto čtyř úžasných metod mít platné základy.Například, v Hoodoo a Voodoo chrámových
školách, jako je má vlastní, učíme studenty používat všechny čtyři metody rozvoje každý
den.Říkáme že,pro dělání každého metody je určitý čas, kdy je prováděna a oni si mohou vzít
výhodu z těchto časů. Metoda snové síly je užívána v noci když student spí, ale předtím než jde do
postele, udělá metodu stínové látky, vemné místnosti, kde jen černá nebo modrá žárovka vytváří
nějaký druh stínu a temné směsi.Tehdy student použije hlubokou meditaci, která je skutečný typ
meditace který vede ke spánku která je udělána když je tělo osvobozeno od všech starostí a
připraveno pro spirituální rozvoj.Modlitební metoda může být užita během dne, pro ní je možné
získat spirituální energii modlícím se kdykoliv a na jakémkoli místě. Metoda Svatého Domu je
projekce mysli kdy pošlete svou mysl na místo duchů v jakýkoliv čas a na jakémkoli místě.Je to
metoda rozvoje citu přítomnosti duchů v telepatii a a mentálním mediumistictví.Kvůli tomuto
důvodu je tato metoda velmi praktická. Všechny tyto metody používám každý den.Jsou tak
jednoduché a tak zřejmé takže jich může užít kdokoliv s největším výsledky.Ve šťastném Hoodoo je
pro nás důležité rozumět že duchové tohle dělají to tak snadno jak jen je rozvíjení sil mysli pro vás
jen možné. Oni odešli ze své cesty, aby udělali rozvíjení sil tak úžasné a tak vyhovující jak jen je to
možné.Protože ve Šťastném Hoodoo je důraz na výsledek a zdar.To je proč my zkoušíme dělat vše
tak úplně a tak jednoduše jak my můžeme, tak tehdy mohou duchové přijít k vám a pomoci vám a
vy můžete mít užitek rychle a snadno. Nyní budeme hovořit o cestách k použití těchto čtyř metod
které jsou popsány duchy pro pomoc vám při rozvoji síly mysli tak že můžete vědět více a více s
duchy. Nejprve vám něco povím o metodě modliteb a metodě Svatého Domu.
Modlitba a Svatý dům Hoodoo duchů
Nyní přicházíme k tomu co já nazývám formou rituální modlitby na koncích lekce jedna a lekce
dvě.Nyní chci říct že Modlitební metoda rozvoje síly mysli je velmi jednoduchá a je to právě toto:
Vezmete si volno od toho co děláte nebo čehokoliv co budete dělat a co je automatické a co
nevyžaduje mentální pozornost .Pak budete soustředit svou pozornost na duchy a budete k nim
mluvit v tichých myšlenkách a sladit myšlenky k tomu jak budou odpovídat.Sladění vaší mysli
jednoduše znamená naslouchat tomu co přichází od duchů poté co jste udělali kontakt skrze tiché
myšlenky.To je základ všech modliteb ve všech světových náboženstvích.Avšak, protože je to tak
jednoduché mnoho lidí to nepotřebuje dělat.Na druhou stranu, mnoho lidí tvoří kontakt s duchy
stále skrze tiché myšlení a positivní stav naladění během celého času nebo po většinu svého času.Je
to tak jednoduché, protože to znamená jen že směřujete svou pozornost namířenou hlavně
namířenou směrem k duchům a bohů, kteří jsou hlavními duchy, šťastného Hoodoo. V tomto
smyslu, tehdy, je student vždy schopný dostat od duchů zpět energii mysli, protože je s nimi sladěný
stále.Tato úžasná metoda je skutečně praktická pro každodeně pracující osobu nebo pro někoho kdo
dělá hodně mentální práce.Na druhé straně, velcí silní černoši, kteří těžce pracovali na plantážích
francouzů ve staré Luisianě používali k zaměstnání svých myslí hlavně tuto metodu a tak objevili
telepatii a mentální mediumistictví, protože byli nuceni konat ryze fyzickou práci a jejich mysli
byly volné pro snadné rozšiřování těchto sil skrze tiché myšlení. I metodě modlitby pouze
nasměrujete sebe v myšlení k duchům, na druhé straně metoda Svatého Domu je odlišná ve smyslu,
protože je více komplikovaná.Tato metoda dělá použití sil mysli a představivosti k cestě do domova
duchů ve světě mysli.Zde je mysl krmena, oděna, ubytována a učena duchy.Aby sem mysl získala
představivost je použito ku pomoci mysli jako prostředku vizualizace nebo sledování okem mysli
vnitřních světů a toho jako co jsou. Ve šťastném Hoodoo je důležité použít mysl a představivost
dohromady.Ve všech typech Voudoo si musíte představovat scény vnitřních plání kde se věci
udávají. To znamená že byste měl použít mnoho denního(bdělého) snění a používání mysli v
kreativním přestavivosti.Když jdete do Svatého Domu Duchů co se uděje je že duchové vám
injektují do vaší duše a ducha myšlenkovou energii jejich světa.Toto znamená že vám budou
schopni dát více a více a tak často jak často jen je přijdete navštívit. Někdy je používána výlučně
tato metoda a je známa jako metoda dělání duchovních návštěv.Může být používána jako metoda
modlitby když je osoba dostatečně vycvičena. Já osobně používám tuto metodu během dne s
metodou modlitby.Když mám hodně volného času, použiji metodu Navštívení Svatého Domu, když
je můj čas omezený použiji namísto toho modlitební metodu. Následující metoda je kombinací
dvou metod.Jedna metoda připravuje na zbývající metodu, jako metoda modlitby může být použita
pro přípravu na metodu Navštívení Svatého Domu.Tyto dvě metody o kterých se bude dále hovořit
jsou velmi mocné a velmi esoterické mohou být používány pouze osobou která se cítí dost silná ve
Šťastném Hoodoo k uchopení sil které k ní přicházejí z neznámého světa. Snová síla a Stínová látka
Metoda rozšiřování mysli známá jako síla snů je velmi jednoduchá, také.To znamená že když spíte
Hoodoo duchové přijdou za vámi a vezmou vám ve vašich snech do jejich škol a chrámů a pak vás
naučí být schopen připomenout si co se vám stalo a co jste se naučil.Můžete si vzít chvíli k ukonání
toho, takže student Hoodoo obvykle udělá hlubokou meditaci nebo mentaci světla, nebo tiché
přemýšlení, cvičení k připomenutí co se stalo a co jste se naučil.Tehdy si student udělá poznámky
toho co se naučil a použije to jako základ pro budoucí studium.Hoodoo student se zkouší dostat do
své třídy síly snů každou noc, kdy může.Pro tento důvod spánek je velmi důležitou věcí pro
studenta šťastného Hoodoo.Následující metoda může být rozuměna jako příprava pro ní. Stínová
látka je stará idea Hoodoo, která sahá zpět k jeskynímu člověku.Tehdy se stal člověk fascinováným
svým stínem a jeho magickou silou.Stínová látka je substance stínů a je vysoce magická a může být
použito k rozšiřování síly mysli.Toto je cesta na které to pracuje.Položíte se v temné místnosti kde
předtím zapálíte jednu svíčku, nebo moderé světlo nebo černé světlo.Toto je k vytvoření hodně
stínové látky.Tehdy student ze sebe sundá veškeré své oblečení a dá si koupel ve vodě a dá sobě
stínovou koupel.To znamená že se svými prsty budete posouvat své dlaně po povrchu celého těla
tak blízko k povrchu kůže jak můžete bez dotýkání se kůže. "Omyjete" své tělo silou stínové látky a
když toto děláte duchové vám dají více a více síly.
Oni stojí v pozadí a krmí mentálními energiemi do stínové látky které vy používáte.Je to podobné
jako když si potřebujete dát koupel a někdo stojí v pozadí a aby vám držel kus mýdla. Duchové drží
mentální energii pro vás a proto se stáváte více a více silnými. Každým tahem dlaní oni dávají do
stínové látky mezi vašimi prsty více a více energie mysli. Toto je důležité a je dobré rozumět že
tento proces je užitečný také v léčení protože pracujeme s energiemi vitality z duchovního světa
mysli a energie vitality se stávají stále více energiemi našeho vlastního rostoucího zdraví. V
Kreolských zemích a částech světa se každý koupe předtím než jde do postele a jednou ráno když
vstává.To je ku ochraně zdraví těla od špatných vlivů a nečistot.Kreolští Hoodooisté kteří jsou
skutečně poctiví ve svém magickém a mentálním rozšiřování tak činí. Dávají si dobrou koupel se
Stínovou látkou každý večer před cestou do postele, kde použijí metodu Snové síly.To, metoda
Stínové látky je skutečně přípravou pro metodu snové síly učení se více a více o duších a jejich
úžnasném světě vědomí a esoterických znalostí. Je důležité provozovat tyto metody tak tehdy může
student zvyšovat své mentální rozšiřování a sílu mysli.Duchové nám dávají tyto úžasné metody
zdokonalení a my jsme jimi žádáni jednoduše abychom je podrobili zkoušce a tehdy se staneme
více a více přesvědčeni že to je hrozivá cesta k postupu ve světě duchovních znalostí, síly a vědomí
protože toto je vlastní cesta duchů. Naučíte se udělat více a více s těmito jednoduchými
metodami.Duchové vás chtějí vycvičit v těchto metodách a zvětšit vaše schopnosti ve Šťastném
Hoodoo.Tyto čtyři metody,tedy, jsou základem pro mnoho ostatních technik která vás naučíme.Ale
tyto jsou základem jak se učit přímo od bohů Voodoo a duchů Hoodoo.Toto je metoda kterou
nazýváme cestou duchů a je to cesta od startu do cíle.Proč jí nezkusíte, tak se můžete stát velkým
Šťastným Hoodooistou.