Lekce deset:Jak může Hoodooista získat celoživotní úspěch jako rádce a pomocník

28. dubna 2010 v 9:55 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
Slézání hory iniciace.
Kdokoliv kdo učinil praxi Hoodoo, může po nějaké době, sám sebe prohlásit za experta v této
oblasti magie.To znamená že dříve nebo později mnoho lidí o něm a jeho schopnostech uslyší a tito lidé za ním přijdou aby jim pomohl s jejich problémy.Dříve nebo později bude požádán aby učinil určité věci za které získá určitý druh poplatku, takže se úspěšně stane profesionálním pomocníkem skrze duchy.Toto je cesta skrz kterou duchové chtějí šířit víru Šťastného Hoodoo, což je víra pomoci pro někoho kdo potřebuje tento typ pomoci a každý potřebuje nějaký druh pomoci.Šťastné Hoodoo je tím pádem nejvíce praktickou vírou na světě.Není důležité mít velké chrámy pro tento druh náboženské cesty ve většině případu, uděláme si malé chrámy u sebe doma a to je to kam duchové přijdou, zůstanou a pomohou nám s každodenním životem, ať už se zamilováním nebo s rutinou vstávání a chození do práce.Po nějaké době zjistíte že pronikáte hlouběji a hlouběji do náboženství Šťastného Hoodoo, protože vás duchové vás učí více a více věcí.Budou vás učit nové cesty jak léčit nemoc, jak učinit chudé více úspěšnými, a naučí vás jak přitahovat a pomoci ostatním.V tom všem jsou---duchové Šťastného Hoodoo----vaši mistři a učitelé adeptů.Když vám chtějí dát více znalostí tak tomu tak skutečně je.Když vás chtějí naučit více a více, tak tak učiní, oni budou vždy vědět kdy jste připravení.Posouvání výše a výše v iniciaci Hoodoo je založeno na konkrétních a velmi praktických schopnostech.S tím jak uděláte více tak budete očekáváni v objevování více a více podél stezky božských duchů.Budete požádáni o převzetí každého nového typu práce, protože cesta iniciace je přímo denní tvrdá práce.Duchové vás povedou mnohými úrovněmi rozvoje a budou zodpovědní za udělování vám nových práv a ctí.Jedině duchové vědí kdy jste připraveni vstoupit na vyšší stupeň z těchto vyšších stupňů Hoodoo a obdržet "body" umožňující vám dělat práci duchů.V Hoodoo, například když duchové chtějí určitou osobu k léčení, tak jí povýší na "stupeň" léčitele a následně mu dají "bod" nebo sílu pro vykonání léčení, což je tím co chtějí vykonat.Při mnoha příležitostech jsem byl duchy informován že za mnou přichází určitý student aby mě navštívil určitý student kvůli rozvoji svých sil.Potom musím s duchy konzultovat jaké "stupně" nebo "úrovně" chtějí ode mě abych onomu studentovi dal a jaké "body" nebo "síly"chtějí abych dosadil do jeho těla pro dělání práce duchů. Stupně nebo úrovně Hoodoo jsou skutečně nekonečné, takže nikdo nikdy nedošel konce v řadě učení se dělání více a více věcí.Je pravda že v náboženství Haitského Voudoo se říká že existují čtyři stupně síly, přečemž poslední je dar jasnovidnosti, ale ve Šťastném Hoodoo, zjišťujeme že dar jasnovidnosti je začátkem další série stupňů práce a ve významu tohoto daru je získáno mnohem více bodů nebo sil.Duchové jsou správní v dávání stupňů těm kteří jsou skutečně připravení.Ale když někdo přijde ke mě na žádost duchů, rovněž vím že pečlivě prohlédli tuto osobu a jen skutečně hlubocí studenti učíní se mnou kontakt.V tomto smyslu mě duchové chrání před těmi co chtějí s duchy Šťastného Hoodoo a úžasnou duchovní výukou mít pouze povrchní kontakt.V každém případě, když osoba dělá práci duchů, je jisté že obdrží celoživotní úspěch v pomáhání mnoha lidem, co potřebují výuku a síly Šťastného Hoodoo.Z toho důvodu, když budete následovat tuto jednoduchou sérii deseti lekcí, budete schopní pracovat ve Šťastném Hoodoo a získat množství odměn které přicházejí od duchů, protože oni vědí mnohem více než my jsme schopní vědět a dají nám co hledáme, když jsme v nějakém smyslu oddaní jejich práci skrze službu.Šplhání ke světlu duchů je něco co vyžaduje usílí všech duchovních sil co můžeme uchopit; ale odměny duchů které obdržíte jsou také povzbuzení a pomoc, nové síly a nové znalosti z tohoto zdroje světla, za světem smyslového zachycení a hmotné aktivity.

Budování Atua neboli Domu Duchů
Úšpěšný praktik Šťastného Hoodoo si dá velmi záležet na budování místa pro duchy ve svém
domově.Dá si pozor při vybírání objektů které budou duchové chtít obývat, jako jsou láhve jejich
oblíbeného parfému nebo líkéru.Nestrachujte se o to co koupit aby ste je poctili, oni přijdou a
jednoduše vám řeknou co mají na mysli.Každý z nich má určité jednoznačné oblíby, takže buďte
precizní a následujte jejich přesných pokynů velmi pečlivě.Mnoho z těchto duchů Šťastného Hoodoo rádo obývá pomalované dřevěné krabice s výkem, nazývané ATUA nebo A TOO A.Všichni duchové dlí v těchto neviditelných Atuách které jsou vytvořené ze duchovního-materiálu ve světě duchů.Ale v chrámech Šťastného Hoodoo a v domech těch duchy nejoblíbenějších lze nalézt malované krabice duchů.Současně však, když je kvalita dřeva vysoká nepotřebujete krabici pomalovávat, ale ujistěte se že povrchová úprava dřeva na krabici je též vysoké kvality.Ale můžete chtít pomalovat krabici uvnitř i zvenčí barvami a vzory které duchové Šťastného Hoodoo skutečně upřednosťnují.V tomto směru vám nepodám žádnou radu, protože duchové vám řeknou co udělat a existují nespočetná množství duchů Šťastného Hoodoo, což vám vzory Atua ukáží.Ale jedna věc je jistá, nemůže být žádný pochyb u Atua, budete vždy schopní jej vybrat a poznat že se duchům líbí, protože bude nabitý silou.Když je Atua pokryta zvenčí a zevnitř barvami a vzory duchovní magie, tak brzy jak duch obsadí svůj dům, zjistíte že se začala tvořit síla.Mnoho z těch co dělají hodně práce s duchy vezmou nějaký předmět který chtějí požehnat a položí jej dovnitř Atua, přes noc, aby se síly dostaly do tohoto objektu a požehnání bylo hotové.To je jak my říkáme druh součinnostní magie, kde magické pole uvnitř krabice vteče do nějakého předmětu položeného uvnitř a naplní jej silou.Jakýkoliv domov je požehnaný díky přítomnosti Atua a mnoho budov je chráněno kvůli skutečnosti že zde někde v budově bylo Atua.Na druhou stranu mnoho budov je prokleto protože se ze nachází pod budovou po stovky let pohřbené Atua opuštěné černým mágem který pracoval s negativním typem duchovní vědy.Když osoba prochází svou okultní cestou a je obvykle schopná pomoci těm kteří přicházejí za ní pro pomoc a magickou radu, může mít Atua aby mohla pracovat s hlubšími typy duchovní magie.Já jsem toho názoru obydlení Atua rozděluje opravdové a pokročilé studenty od lhostejných a zvědavých osob.Jenom hluboký student se setká s problémem tvoření Atua a dělání jej v závislosti na pokynech podaných mu duch Šťastného Hoodoo.Stejně jako osoba bude upřímně chtít zjistit to co duchové od ní chtějí aby udělala v přesných službách.To je vždy test, tak já povzbuzuji všechny, kteří si přejí být bráni vážně duchy, k vytvoření Atua aby v něm mohli přebývat, když prijdou k vám domů.Atua může odpočívat na vašem oltáři, a podobně jako Tabot Etiopské Církve, může být brán jako opravdové soustředění božské síly a přitomnosti ve vašem životě, práci a komunitě.To je další cesta jak mít úspěch v používání a práci Šťastného Hoodoo.Na závěř mě nechte říct, že jsem v těchto stručných lekcích navrhl základní kurs který vás přivede do kontaktu, služby a práce s duchy Šťastného Hoodoo.Pro některé je to dost, ale pro ostatní zde budou dostupná více pokročilá studia, která budou zákládat a dále budovat na tom co vám těchto deset stručných lekcí dalo.Některým studentům představím kurz "Těžkých Kouzel Hoodoo", jenž je pro specialisty v práci kouzel s duchy.Jsou zde mnohé speciální problémy které se často objevují v průběhu let a potřebují speciální řešení a speciální druh síly.Tyto speciální problémy odhalím ve studiích určených pro pokročilé studenty, kteří mohou být zavoláni nebo požádáni aby udělali speciální práci pro své klienty.Byl jsem požádán hlavou své dlouhé linie Hoodoo práce o přípravu tohoto typu studijního kursu, takže může být mnoho proseb pro pokročilou práci v tajných silách a
sesílání kouzel zodpovězeno.Nechte mě také říct, že kdykoliv mě duchové řeknou abych něco
udělal tak to vždy splním.Jsem poslušný a velmi oddaný jejich základním zákonům.Tohle je
tajemství mé osobní síly a může být také vaše.Mohou zde být další typy výuky které mi doporučí
jak budeme procházet naším životem duchovní služby, která je naším životem společně s
duchy.Když se něco takového stane samozřejmě udělám kurz a potom v závěru dám dohromady
myšlenky které jsou jak upřímně cítím nejvíce vhodné pro řešení problému v budoucnosti.
Mnoho lidí napsalo dotaz ohledně zasvěcení do tajemství Šťastného Hoodoo.Rád bych řekl že
každý osoba zasvětí sama sebe do těchto úžasných stavů vědomí, ale je možné že duchové budou chtít uskutečnit kontakt mezi mnou a velmi zvláštním studentem ze zvláštího důvodu, zvláště pak když se student nachází v oblasti Chicaga.Duchové pro to mají své důvody, já budu jen jednoduše následovat jejich instrukce.Tohle nebude žádný skutečný problém, pokud je student skutečně seriózní, protože mohu být snadno dosažen skrze poštu a vše co pro to musíte udělat je napsat mi.Musíte pochopit, že jen ti kdo jsou dostatečně seriozní ve své oddanosti duchům k duchům Šťastného Hoodoo budou vedeni tímto způsobem, což je setkání s duchy v mé osobě.Také duchové poznají úplně a konečně jestli je a nebo není student připravený pro zvláštní zasvěcení, která duchové připravují pro ty co touží po speciálních silách a stupních nebo úrovních v Hoodoo vědě.Protože je klidně možné že duchové budou chtít abych udělil stupně vyšších sil Hoodoo, když již jsou dané ve jméně duchů té rodiny ve Šťastném Hoodoo, ze které jsem přišel a která je známajako

BACALOU BACA
 

Kam dál

Reklama